Istoriq na Bulgariq, tom 9: 1918-1944

История на България, том 9: 1918-1944

Продуктов номер: 28980
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: България след Освобождението до 1944г.
Издателство: Тангра ТанНакРа
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789542903086
838 страници
твърди корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА ТОМ IX
Георги МАРКОВ /главен редактор/,
Стойчо ГРЪНЧАРОВ , Благовест НЯГУЛОВ, Николай ПОППЕТРОВ, Елена СТАТЕЛОВА Витка ТОШКОВА
Уредник Дивна ГОЦЕВА
Художник-оформител на поредицата Владислав ПАСКАЛЕВ

АВТОРИ:
Даниел ВАЧКОВ, Венцислав ВЕЛЕВ, Йорданка ГЕШЕВА, Димитър ГОЦЕВ, Дивна ГОЦЕВА, Александър ГРЕБЕНАРОВ, Стойчо ГРЪНЧАРОВ, Костадин ГЪРДЕВ, Светлозар ЕЛДЪРОВ, Мартин ИВАНОВ, Румен КАРАГАНЕВ, Иордан КОЛЕВ, Румяна КОНЕВА, Милен КУМАНОВ, Райна МАНАФОВА, Георги МАРКОВ, Володя МИЛАЧКОВ, Цветана МИЧЕВА, Благовест НЯГУЛОВ, Николай ПОППЕТРОВ, Румяна ПЪРВАНОВА, Луиза РЕВЖИНА, Валери СТОЯНОВ. Лъчезар СТОЯНОВ, Ваня СТОЯНОВА, Росица СТОЯНОВА, Витка ТОШКОВА, Щелиян ЩЕРИОНОВ
Библиография Нина ПОПОВА, Румяна ПРАХОВА Показалци Дивна ГОЦЕВА
Хронология Дивна ГОЦЕВА, Николай ПОППЕТРОВ Илюстрации Дивна ГОЦЕВА
Художник оформител на тома Ралица КАРАПАНТЕВА

В многотомната „История на България " изложението следва хронологичния и тематичния принцип. Обособяването на материала за политическата история е улеснено от големите събития, определящи основните насоки на развитието на България през периода - Солунското примирие от септември 1918 и Ньойският договор от ноември 1919 г., установяването и падането на земеделския режим, превратите от юни 1923 и май 1934 г., управленията на Демократическия сговор и на Народния блок, началото на Втората световна война през 1939 г., присъединяването на страната към Тристранния пакт през 1941 г. и превратът през септември 1944 г. Наред с това съвсем не са пренебрегнати различните аспекти на социалната и културната история. В отделни глави са представени демографските процеси и всекидневният живот, стопанското развитие, общностите и организациите, свързани с националния въпрос /за първи път в поредицата - и тези на малцинствата в България/, развитието на културата, образованието и науката. Справочните материали към тома съдържат хронология на събитията, показалци - именен и географски, и библиография. Текстовото изложение е илюстрирано с ценни снимки, карти и факсимилета на документи.СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

ДЯЛ I
ДЕМОГРАФСКО И СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ
ГЛАВА ПЪРВА
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ВСЕКИДНЕВЕН ЖИВОТ /1918-1944/
1. Демографско развитие /проф. Щ. Д. Щерионов/
2. Всекидневен живот /проф. С. Грънчаров/
ГЛАВА ВТОРА
СТОПАНСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СВЕТОВНА КРИЗА /1918-1934/
1. От разорение към подем /1918-1929/ /доц. Д. Вачков/
2. Депресията по света и в България /1929-1934/ /доц. Μ. Иванов/
ГЛАВА ТРЕТА
ЗАСИЛВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА В ИКОНОМИКАТА /1935-1944/
1. Стопанското оживление. Мерки във финансовата област /1935-1939/ /доц. Μ. Иванов/ 2. Българската икономика в началото и разгара на Втората световна воина /1939-1944/ /доц. Д. Вачков/
ДЯЛ II
ПОЛИТИЧЕСКИ КРИЗИ, СТАБИЛИЗАЦИЯ И ДЪРЖАВНИ ПРЕВРАТИ /1918-1934/
ГЛАВА ПЪРВА
БЪЛГАРИЯ СЛЕД СОЛУНСКОТО ПРИМИРИЕ И НА ПАРИЖКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МИР /1918-1919/ /акад. Г. Марков/
1. Съглашенската окупация
2. България на преговорите в Париж: пред съда на победителите
3. „Ньойският диктат"
ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /1919-1923/
1. Законодателство и вътрешна политика /проф. С. Грънчаров, доц. Й. Гешева/
2. Състояние на политическите сили /проф. С. Грънчаров/
3. Външна политика / проф. С. Грънчаров/
4. Пътят към преврата на 9 юни 1923 г. /проф. С. Грънчаров/
ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СГОВОР /1923-1926/
1. Правителството и прегрупирането на политическите сили /юни - септември 1923 г./ /доц. P. Първанова/
2. Деветоюнският преврат, БКП и Коминтернът. Септемврийско въстание /проф. Л. Ревякина/
3. Вътрешната политика на второто правителство на Демократическия сговор /доц. P. Първанова/
4. Външна политика /доц. Μ. Куманов/
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ /1926-1931/ /доц. P. Първанова/
1. По пътя на политическото умиротворение
2. Стопански инициативи
3. Външна политика
4. Под тежестите на политическата и стопанската криза
ГЛАВА ПЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА НАРОДНИЯ БЛОК /1931-1934/ /доц. P. Стоянова/
1. Установяване на блоковата власт. Първи мерки срещу стопанската криза
2. Криволичещият път на стопанските реформи
3. Компрометираната демокрация. Към нов преврат
4. Външна политика
ДЯЛ III
ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ ПРИ АВТОРИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ И ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА /1934-1944/
ГЛАВА ПЪРВА
ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА: БЕЗПАРТИЙНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА /1934-1939/ / проф. С. Грънчаров/
1. Превратът на 19 май 1934 г. Военните на власт
2. Преходни правителства /23 януари-23 ноември 1935 г./. Залезът на Военния съюз
3. Царският режим /23 ноември 1935-1 септември 1939 г./
ГЛАВА ВТОРА
ВЪНШНА ПОЛИТИКА: ПО КРИВОЛИЦИТЕ НА „МИРНАТА РЕВИЗИЯ" /1934-1939/
/Г. Марков/
1. Необвързаната политика пред изпитания /1934-1936/
2. Отношенията с Германия: „приятелство с въпросителна" /1936-1938/
3. Външната политика върху променливата точка на равновесието /1938-1939/
ГЛАВА ТРЕТА
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА В НАЧАЛОТО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА /1939-1941/
1. Вътрешнополитическо приспособяване към войната /проф. В. Тошкова/
2. Вългарският неутралитет /1939-1940/ /проф. В. Тошкова/
3. Крайовският договор и неговото приложение /гл. ас. В. Милачков/
4. Външна политика /1940-1941/. Присъединяване към Тристранния пакт /доц. Р. Караганев/
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА БЪЛГАРИЯ - СЪЮЗНИК НА ТРИСТРАННИЯ ПАКТ /1941-1944/
1. Постижения и проблеми на външната политика /1941-1942/ /проф. В. Тошкова/
2. Външнополитическо раздвоение /1943 г./ /проф. В. Тошкова/
3. Неосъщественото примирие със Запада и войната на СССР /1943-1944/ /проф. В. Тошкова/
4. Относителна вътрешнополитическа стабилност /1941-1943/ /Н. Поппетров/
5. От политическа криза към провал /1943-1944/ /Н. Поппетров/
6. „Новите земи" /доц. Л. Стоянов/
ДЯЛ IV
БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС - ОБЩНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ГЛАВА ПЪРВА ЦАРСКИ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ
1. Българите в Югославия и Албания /проф. Д. Гоцев, Д. Гоцева/
2. Българите в Гърция и Турция /гл.ас. В. Стоянова/
3. Българите в Румъния /доц. Б. Нягулов/
4. Българската диаспора в Съветския съюз и държавите в Централна и Западна Европа /доц. Й. Колев, доц. К. Гърдев/
5. Българската диаспора в Северна и Южна Америка и в Австралия /доц. Й. Колев, доц. К. Гърдев/
ГЛАВА ВТОРА
БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ТЕХНИТЕ ЛЕГАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Бежанците от Вардарска и Егейска Македония /доц. А. Гребенаров/
2. Бежанците от Западните покрайнини /гл.ас. В. Велев/
3. Тракийските бежанци /доц. Р. Караганев/
4. Бежанците от Добруджа и Бесарабия /гл.ас. В. Милачков/
ГЛАВА ТРЕТА РЕВОЛЮЦИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Революционните организации на македонските българи /гл.ас. Ц. Мичева/
2. Революционната организация в Западните покрайнини /гл.ас. В. Велев/
3. Тракийските революционни организации /доц. P. Караганев/
4. Революционните организации на добруджанските българи /гл.ас. В. Милачков/
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
МАЛЦИНСТВЕНИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ
1. Турците /проф. В. Стоянов/
2. Българите мюсюлмани /„помаците"/ /проф. В. Стоянов/
3. Циганите/ромите /доц. Б. Нягулов/
4. Власите и гърците /доц. Б. Нягулов/
5. Арменците и евреите /гл.ас. В. Стоянова/
6. Католиците от западен и източен обред /проф. С. Елдъров/
ГЛАВА ПЕТА
БЪЛГАРСКИТЕ МАЛЦИНСТВЕНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО НА НАРОДИТЕ И КОМИНТЕРНА
1. Българските малцинствени проблеми пред Обществото на народите /доц. Б. Нягулов/
2. Коминтернът и българският национален въпрос /доц. Л. Стоянов/
ДЯЛ V КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБРАЗОВАТЕЛНА И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА. ИНСТИТУЦИОНАЛНА БАЗА
/проф. Р. Манафова/
1. Учебното дело и културната политика в първите години
след войната /1918-1923/
2. Просветни реформи и културно развитие /1923-1934/
3. Просветна и културна политика на безпартийния режим /1934-1944/
ГЛАВА ВТОРА НАУКАТА: СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ /Н. Поппетров/
1. Тенденции, институции и организация
2. Развитие на научните направления
ГЛАВА ТРЕТА
ХУДОЖЕСТВЕНИ МНОГООБРАЗИЯ. КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД /доц. Р. Конева/
1. В преосмисляне на пропилените надежди
2. Литература, изкуство и политика
3. Традиция и новаторство
4. Приноси в изобразителното изкуство. Културни дейци в България и в емиграция
5. Постижения на театралното и музикалното изкуство
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПАРАЛЕЛНА КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
1. Сдружени интелектуалци /Институционално-организационна
идея/ /доц. Р. Конева/
2. Народните читалища - комплексен културен институт /Н. Поппетров/
ГЛАВА ПЕТА
ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ И КНИГОИЗДАВАНЕ /Н. Поппетров/
1. Периодичен печат
2. Книгоиздаване
ГЛАВА ШЕСТА
БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КУЛТУРАТА /проф. С. Елдъров/
1. Църквата, държавата и обществото
2. Културна политика и институции на църквата
3. Културното мисионерство на Българската църква
СПРАВОЧЕН АПАРАТ
ХРОНОЛОГИЯ /Д. Гоцева, Н. Поппетров/
ПОКАЗАЛЦИ
Показалец на личните имена /Д. Гоцева/
Показалец на географските имена /Д. Гоцева/
БИБЛИОГРАФИЯ. История на България. България 1918-1944 г. /Н. Попова, Р. Прахова/

1 резултата