1100 godini kult kum Sv. Ivan Rilski

1100 години култ към Св. Иван Рилски

Продуктов номер: 6152
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Българска културология, етнология и фолклор | Средновековна история
Издателство: Род
Състояние: Нова книга
120 страници
меки корици
Първо издание: 2000
Народност: българска


Росен Р. Малчев, Константин Рангочев Сборникът съдържа изследвания на участници в Международната научна конференция "Св. Иван Рилски и манастирската култура в Средновековна Европа", проведена на 19 - 21 октомври 1996 г. в СУ "Св. Климент Охридски". Основният акцент е поставен върху тълкуването на някои неизяснени моменти от разказа за пренасянето на мощите на Св. Иван Рилски от Владислав Граматик (1469 г.). Разгледани са и други страни от култа към Рилския светец и неговия манастир и мястото им в средновековната българска култура и българския фолклор. Изданието е насочено към ученици, студенти, аспиранти и научни работници с интереси в областта на медиевистиката, етнологията и историята. 1100 YEARS CULT OF SAINT IVAN OF RILA The book contains papers of participants in the international conference "St. Ivan of Rila and Monastic Culture of Medieval Europe" held in the University of Sofia "St. Kliment of Oxrid" on 19-21 October 1996. The compilers put the emphasis on the interpretations of some badly studied points of the Translatio of the saint”s relics by Vladislav the Grammarian (1469). Also, several other elements of the establishment of the cult of St. Ivan and their place in medieval Bulgarian culture and Bulgarian folklore are focused. The present collection of papers is intended for students and scholars interested in medieval culture and in ethnology.