13 zvezdi v slavqnskoto nebe

13 звезди в славянското небе

Продуктов номер: 28263
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Българска съвременна поезия | Друга европейска литература
Издателство: Славянска литературна и артистична академия
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789542930051
206 страници
твърди корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


С идеята - да понаместим малко оптиката на понятията, тръгнахме към книгата, която държиш в ръце. Тя е събрала под „покрива" си 11 славянски езика. С предварителната уговорка: звездите, за които става дума, не са измислени, не са станиолени, както често, за съжаление, бива в настоящето. Днес тази дума - звезда, извън нейния чисто астрономически смисъл, е твърде куха и с фалшива светлина...
Затова посегнахме към духовния телескоп и в безкрайните свои нощни бдения над книгите потърсихме в славянското небе онези неопровержими стойности, преминали през проверките на времето и вкусовете, и утвърдили представите за светло и красиво. Взряхме се в това славянско небе, в което културите (и творческите енергии въобще) така стремително и всеотдайно проникват едни в други, така ярко изграждат свои мъглявини и звездни системи, че ни се прииска да споделим тяхната светлина с теб, читателю, убедени, че ще те открием не само сред славянските народи, а защо не - и сред лиричните звездобройци от други езикови групи, които ратуват за сближението на културите.
И ето, нагласяйки фокуса на телескопа, попадаме в началото на XX век, когато безгрижно облъчени от идеите на Бел епок (Belle Epoque, от фр. - хубавото време), а преди това - на сецесиона, се раждат поети и поетеси, с една друга - различна нагласа на възприемане на света, с един освободен от догмите и търсещ дух, съответен на културата и изкуствата от тези години. Разбира се, започвайки оттам, чрез представените тук поетеси, ние проследяваме един по-дълъг период от време - целия този предходен вече век... До поезията днес. Но какво е един век във всемира? Само мигване, само Божия въздишка...
В астрономията има едно понятие - Системи от звезди. Това са звезди, които имат един и същ център на масите и се движат около него. Тези системи са свързани с т.н. Звезден куп. Предполага се, че звездите от този куп имат общ произход, т.е. възникнали са от една мъглявина и са родени по приблизително едно и също време, което ги прави подходящи за изучаване на звездната еволюция... Разбира се, като всичко друго в този свят, и звездите имат свой живот. Той преминава през три фази: образуване (т.н. протозвезди), стабилна фаза (това трае милиарди години) и последна фаза (мъртва звезда)... Та, ако трябва да придвижим количката на метафората (от гръцкото ретасрора - метафора, „пренасям") от небесния купол до нашия земен и твърде кратичък човешки живот, ни се ще да отнесем избраните от нас звезди с общ езиков корен (обща мъглявина) към втората - стабилната фаза. В своите национални литератури всяка от тези 13 поетеси, с които тук ви срещаме е преминала през митницата на преходното, запазвайки яркостта си и след времето, в което е живяла.
Разбира се, има и такива, които доживяха до нашето съвремие, но са все така свързани със своя звезден куп...
Навярно по-мнителните читатели ще се запитат: защо само женски звездни имена сме избрали. Дано да не избързат със заключението, че сме феминисти. Не, не сме. Изповядваме убеждението, че този свят е пълноценен, защото двете му съставни половинки са еднакво необходими. Но връщайки се назад, към началото на този период, си даваме сметка колко по-труден е бил пътят на всяка от избраните поетеси в самодоказването на нейното място в изкуството. Затова решихме, че с днешния реверанс към тях можем частично да компенсираме съпротивлението, което са срещали по пътя си, докато със слово са се опитвали да изграждат света на Поезията, на Красивото, на спасителното Светло...
Нека сега да назовем имената на авторките в тази книга, като уточним, че освен на родния си език, всяка от тях е представена от уважавани наши поети и преводачи и на български. По азбучен ред, според имената на държавите им:България - Дора Габе и Елисавета Багряна, Беларус - Лариса Гениюш, Македония - Гордана Бошнакоска, Полша - Халина Пошвятовска, Русия - Анна Ахматова и Марина Цветаева, Словакия - Людмила Подяворинска, Словения - Катя Шпур, Сърбия - Десанка Максимовин, Хърватска - Весна Парун, Украйна - Леся Украинка, Чехия - Иржина Хаукова.
И накрая няколко думи за едно мъжко, рицарско присъствие в тази книга. Решихме, че най-добре ще изрази почитанието си към големите поетеси художникът проф. Стоимен Стоилов, един от малкото български носители на Хердерова награда. С мълчаливия жест на изящните си рисунки той направи това по блестящ начин. За което сърдечно му благодарим!
Скъпи читателю,
Пред теб са 13-те звезди в славянското небе, избрани от нас - притихналите техни потомци от Славянска литературна и артистична академия. Искаш ли да ти отстъпим място пред телескопа, за да надникнеш и ти?