1500 bulgarski gradski pesni, Tom 3

1500 български градски песни, Том 3

Продуктов номер: 10442
Изчерпана

Автор: Николай Кауфман
Категория: Българска културология, етнология и фолклор | Музика
Издателство: Славена
Състояние: Нова книга
612 страници
меки корици
Първо издание: 2004
Народност: българска


Третият, последен том от изданието обхваща различните видове песни от 1842 до 1944г. и по изключение някои по-късни. Това са: възрожденските революционни, историческите, свързаните с църковните борби, с обща тематика, Ботевите, възникналите по времето на Освобождението(1877-1878), революционни след Освобождението, училищни, патриотични, войнски от първите години след Освобождението до 1918г., песни на работническото движение, политически създавани най-вече по време на партизанските борби от 1880г., социални и пр. В края са малък цикъл градски песни изпълнявани от потомците на българите-преселници в Бесарабия и Таврия от началото на 19-ти век.

Още книги от категория Музика

1 резултата