1907: Godinata na inteligentnite: Literatura i avtonomiia: Nachalata na modernizma

1907: Годината на интелигентните: Литература и автономия: Началата на модернизма

Продуктов номер: 14342
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Исторически политологични изследвания
Издателство: Нов български университет | Сиела
Състояние: Нова книга
280 страници
меки корици
Първо издание: второ издание, 2008
Народност: българска


: Пламен Дойнов ЗА 1907 ГОДИНА Магическото въздействие на тази година, на самата графика на нейното изписване. Тя е една непрекъснато запомняна година; самопредставяла се е тази година от страниците на общоисторическите книги, други важни книги са се оказвали отново и отново издадени точно през тази година. Политици и общестбеници са избрали точно този отрязък от време, за да направят своите ефектни публични жестове. Какво ли не се е случило тогава... Тази свръхсинтетична година е кондензирала енергиите не само на винаги активните, тя е предизвикала да станат видими на обществената сцена и стоящите в сянка. Съвременнииите помнят задълго тази година. Тя е белязала битието на почти всички, служи им като знак при носталгичното възпроизвеждане на приключилото. През тази удивителна година публичните дейности - режисирани и спонтанни - са се превръщали много отчетливо във вътрешнобиографически събития. Тека между всички равнища на битието и при тези наслагвания редовете на разнотипните явления се преобразуват, добиват нови качества. В дните на тази година самите хора неотбратимо са маркирани като доблестни или като завинаги провалили шансовете си за идеално поведение. Годината предизвиква всички да направят своите избори; нямало е как да се скриеш, да се скатаеш, да не чуеш обществените повици. Това е годината, в която хората с идеални стремежи, с идеални намерения, с претенции за идеалното, могат да са пълноценни. Може би точно в това е магията? А дали наистина има такова съсредоточаване и разгръщане на енергии? „1907". Поредица „Годините на литературата". Книга втора, изд. Нов български университет, изд. „Сиела", С, 2008, 280 с, 8 лв. След първата „1956", това е втората книга от научната и издателска поредица „Годините на литературата" на департамент „Нова българистика" на НБУ. Уникалното за българските академични проекти начинание този път е отишло далече оттатък „уводните" параметри на първия сборник. Шестнадесет текста от петнадесет изследователи съграждат плътното историческо тяло на митичната за българските интелектуалци 1907-а. Приложенията представят годината в събития и дати, както и книгите на 1907-а. Богат на съжети, идеи и интерпретации, сборникът наистина представлява (не само литературна) история на една година. Перфектен пример за това как могат да бъдат укротени в аналитично и дискусионно (не)съгласие диахронни и синхронни увлечения. Ето така се състоява рационалното сбъдване на една ретроутопия. Литературен вестник, 2008/брой 16