1968: Godinata na gnevnoto slunce; Sofiia - mejdu Parij i Praga; Prajkata prolet i bulgarskata kultura

1968: Годината на гневното слънце; София - между Париж и Прага; Пражката пролет и българската култура

Продуктов номер: 17106
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Исторически политологични изследвания
Издателство: Нов български университет | Сиела
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789545355424
463 страници
меки корици
Първо издание: 2009
Народност: българска


: Пламен Дойнов Книгата съдържа текстове, представени за първи път но конференцията на департамент "Нова българистика" на НБУ "1968", състояло се на 16 май 2008 г. Изследователи от няколко университета подлагат на близко четене и аналитични операции мита за 1968 година - като време, в което се срещат текстове на литературата и политиката, нови културни и граждански проекти, когато се усещат напреженията между кризите но статуквото и изобилието от идеи за промени на обществата - я на Запад, и на Изток. Към тях в книгата са добавени няколко свидетелства и изследвания, писани по други поводи, на доизграждащи образа на 68-а с компетентност и с критическа задълбоченост. За първи път пред българските читатели се представя цялостна визия за 1968 г. с акцент върху феномените и сюжетите в литературата и културата. Сборникът „1968" идва за да приключи един междинен етап в голямото говорене/писане/разбиране за и на 1968-а -годената, около която продължават да се разгарят дискусии и амбиции, да се досъчиняват лични митологии а колективни утопии, да се трупат архиви и - слаба богу! - да се изпълняват конкретни изследователски задачи.