1989: Razdvoenata godina; Literaturata kato politika; Konstruiraniia na prehoda

1989: Раздвоената година; Литературата като политика; Конструирания на прехода

Продуктов номер: 21694
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: Сиела
Състояние: Нова книга
ISBN: 97895428070470
252 страници
меки корици
Първо издание: 2010
Народност: българска


: Пламен Дойнов Книгата съдържа текстове, представени за първи път на 15 май 2009 г. в Нов български университет по време на националната научна конференция "1989", организирана от департамент "Нова българистика" на НБУ. Изследователи от различни академични центрове фокусират вниманието си върху граничната за българската и европейската история година -праг, който отделя, но и свързва Народна република България с Република България, комунистическата система с проблематичната (без)системност на Прехода, литературата на соцреализма с постмодерната литература. Сборникът разглежда 1989 не само като символ и емблема, но и като конкретно поле за решаващи събития и сюжети, за разгръщане на процеси и поява на текстове, които променят времето и мисленето на човека за времето. СЪДЪРЖАНИЕ За 1989 година 1989-А В ЛИТЕРАТУРАТА Михаил Неделчев. Годината, в която литературата се превърна в политика Пламен Доинов. Раздвоената година: последната криза на комунизма през 1989 - социолитературни ефекти Наталия Христова. „Вариация” на тема 1989 година Мирела Иванова. 1989: Рарголовените биографии КОНТЕКСТИ Лъчезар Стоянов. 1989 - прелом и надежди Антоний Тодоров. Защо 89-а не протече като 68-а? Митко Новков. 1989: Конструирания на прехода Евгения Иванова. Мултиплициране на „българщината" Галина Лардева. Изкуството на прехода. От Падаието на Чл. 1 до Хателеона ЛИТЕРАТУРАТА В 1989-А Михаил Неделчев: Как се държат през 1989 година два традиционни персонална от българския официален литературен живот и как се включват неочаквано появилите се самодейци, самопредставящи се, сами себе си издаващи? Елена Азманова-Рударска. 1989 и българската лирика: промяна или подмяна Морис Фадел. Любов към природата и политиката Пламен Дойнов. Литература 1989: игра на граници ПРИЛОЖЕНИЯ 1989 в дати и събития Книгите на 1989 година Книгата съдържа текстове, представени за първи път на 15 май 2009 г. в Нов български университет по Време на националната научна конференция "1989", организирана от департамент "Нова българистика" на НБУ. Изследователи от различни академични центрове фокусират Вниманието си Върху граничната за българската и европейската история година - праг, който отделя, но и свързва Народна република България с Република България, комунистическата система с проблематичната (без)системност на Прехода, литературата на соцреализма с постмодерната литература. Авторите Михаил Неделчев, Пламен Дойнов, Наталия Христова, Мирела Иванова, Лъчезар Стоянов, Антоний Тодоров, Митко Новков, Евгения Иванова, Галина Лардева, Елена Азманова, с Морис Фадел разглеждат 1989 не само като символ и емблема, но и като конкретно поле за решаващи събития и сюжети, за разгръщане на процеси и поява на текстове, които променят Времето и мисленето на човека за • Времето. След сборниците „1956", „1907" и „1968", ето че и „1989" застана на рафта до другите. Идва ред на „1910". Из “Литературен вестник”