35 godini katedra Obshta i sravnitelna literaturna istoriia Velikoturnvski universitet

35 години катедра Обща и сравнителна литературна история Великотърнвски университет

Продуктов номер: 24295
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология | Литературна критика
Издателство: УИ Св. св. Кирил и Методий-Велико Търново
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789545247583
304 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2010 год.
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ
35 години катедра "Обща и сравнителна литературна история" на ВТУ - Гено Генов (Великотърновски университет)
РУСКА ЛИТЕРАТУРА
Източнославянски светци в храмовете на България след Осовобождението
Илиана Чекова (Софийски университет)
Соотношение HOMO LEGENS -ARS AMANDI в русской литературе (Пушкин, Гончаров, Бунин, Цветаева) - Ценка Чавдарова (Шуменски университет)
Типология героя русской литератури: единство многообразия и многообразие единства
Татяна Снигирьова, Алексей Подчиньонов (Уралски университет)
Лудило и слобода: концепти удваjаньа и границе у "Записима из подземльа" и "Двоjнику" Ф. М. Достоjевског - Милован Томич (Белградски университет)
Тялото под социален надзор в Чеховата проза - Ивайло Пеев (Софийски университет)
За някои количествено-семантични особености на предметния код в късната проза на Л. Н. Толстой - Наталия Няголова (Великотърновски университет)
Интертекстуальность в рассказе И. Бунина "Грамматика любви" - Наталия Лебеденко (Измайлски държавен университет)
Татяна Тиханова и поетическата антология Песни изгнанья (1921) - Галина Петкова (Софийски университет)
Вера Васильевна Пушкарева и поэт К. Р. - Маргарита Каназирска (Великотърновски университет)
В огледалния свят на Владимир Набоков (Бележки върху присъствието на "Лолита" в "Гледай арлекините!") - Мариана Шопова (Великотърновски университет)
Поетиката на постмодернизма в романа на Валерий Залотуха „Великий поход за освобождение Индий" - Радостин Русев (Институт за литература, БАН)
Идейна и структурна полифония в повестта "Раково отделение" от Александър Солженицин - Благовест Благоев (Великотърновски университет)
СЛАВЯНСКИ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ
Questioning the Power of Poetry: Two Poetic Readings of Brueghel’s Landscape with the Fall of Icarus - Дубравка Попович- Срданович (Нишки университет)
Сюжетика и персонажна схема на френския кариестичен роман (Стендал, Балзак, Флобер) - Мариана Нинова (Великотърновски университет)
литературно-оценъчните амбиции на „папата на френския декаданс" (Йорие Карл Юисмапс - „Заднешком ") - Гено Генов (Великотърновски университет)
Mnemonique techniques in the narrative prose - Анна Трофименко (Измайлски държавен университети
Из иcropuje дубровачко-италиjанских кньижевних веза - Мария Славкович-Илич (Ниш)
Поетика "Ситничарнице код сречне руке" - Вапентина Велич (Великотърновскиуниверситет)
Нишките потайности в романа на Стеван Сремац Зона Замфирова - Христо Бонджолов (Великотърновски университет)
Класицистична норма и комедиен жанр - Красимир Христакиев (Великотърновски университет)
Сърцето на Тереса: светицата и фаворитът - Владимир Сабоурии (Великотърновски университет)
Романът „Хари Потър": килерът под стълбището и боата удушвач Илиана Бенииа (Русенски университет)
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРОЛОГИЯ
Parodijski diskurz djela Je U kriva sudbina Ljubena Karavelova - Марияна Бийелич (Загребеш университет).
Филмът в романите и романите на Димитър Димов като филм - Татяна Ичевска (Пловдивски университет).
Prispevky Samuela Zacheja о Bulharsku a preklady z tvorby bulharskych autorov na strankach slovenskych novin - Катарина Седлакова (Великотърновски университет)
Доайен на българската литературна история (Проф. Розалия Ликова за принципите и методите) - Милю Петров (Шуменски университет)
Албанский язьш руеского интернета: история и логика развития Алексей Снигирьов, Екатерина Снигирьова - (Уралска държавна юридическа академия).
Факты и мифы о заграничном периоде жизни Г. Сковороды - Татяна Шевчук (Измайлски университет)
Генетичният структурализъм на Люсиен Голдман и методологията па литературния анализ - Мариана Няголова (Великотърновски университет)
Etnografsko pisanje i knjihevni zaokret u arnerickoj kulturnoj antropologiji - Гордана Горунович (Белградски университет)