500 russkih familii bulgaro-tatarskogo proizhojdeniia

500 русских фамилий булгаро-татарского произхождения

Продуктов номер: 2722
Изчерпана

Автор: Алфред X. Халиков
Категория: Българска културология, етнология и фолклор | Извори и документи
Издателство: Тангра ТанНакРа
Състояние: Нова книга
159 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: руска


Книга 50 от библиотека Българска вечност. Историята и ранните културни взаимоотношения между волжки българи и руси тепърва ще бъдат изследвани и подлагани на преоценка в медиевистиката. Проучването на А. X. Халиков, което представяме в оригинал на руски език, е добър пример за подход, който търси деидеологизиран прочит на една от интересните страници в миналото на средноволжкия регион. Този подход изразява научното кредо на известния изследовател, което включва две прости, но основополагащи за всяко историографско съчинение цели - да търсим и да разбираме. Д-р Георги Владимиров