Aktualni problemi na organizaciqta i upravlenieto na kulturnoistoricheskoto nasledstvo

Актуални проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство

Продуктов номер: 29653
Изчерпана

Автор: Мария Нейкова | Миланка Патак
Категория: Социология | Теория на културата
Издателство: Новата цивилизация ЕООД
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789548365635
160 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


В книгата се разглеждат актуални социологични, правни и иновационни проблеми на организацията и управлението на културноисторическото наследство.
Представени са съвременни теоретични, методологични и практически проблеми, правни възгледи и специфики, управленски технологии и иновационни подходи с цел постигането на ефективна социализация на културноисторическото наследство, разглеждано като базов фактор за устойчивото социално-икономическо развитие на обществото, на държавата и на нацията.
Книгата е предназначена за студенти, за докторанти, за преподаватели и за всички специалисти, работещи в областта на културноисторическото наследство и на културноисторическия туризъм.