Alano-drevnobulgarskoto pismo

Алано-древнобългарското писмо

Продуктов номер: 24178
Изчерпана

Автор: Живко Войников
Категория: Българите в древността /прабългари/
Издателство: Фабер
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789544004309
250 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2011 год.
Народност: българска


Корените на нашия народ трябва да се търсят няколко хиляди години назад преди 681 г., която е определена като начало на българската държава. Българите са били една от главните
движещи сили на историческите събития разиграли се няколко хилядолетия преди Христа, а и след това. В световен мащаб, те са изиграли ролята на мъжкия принцип, който е
"оплождал" древните народи с култура, религия и духовност. Нещо подобно се случва и по време на събитията, разиграли се на Балканският полуостров през VI-VIII в., когато
българите пренасят хилядолетните си културни и държавнически традиции и ги предават на славяните.

За скептиците ще посоча само древнобългарския календар, който е признат от всички световни специалисти в тази област за най-прецизния! Дори и днес, когато светът се гордее
с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от древнобългарската! Това означава, че българите са познавали до съвършенство космическите
цикли и движенията на планетата Земя в пространството. И то няколко хилядолетия преди Христа, когато повечето народи са живеели в епохата на каменната ера!


"Трудът на Живко Войников «Алано-древнобългарското писмо» представлява подробно научно изследване, в което са приведени подробни сведения за идентичността на древното
руническото писмо използвано от аланите и прабългарите.
Като осетинец, за който осетинският език е роден и като филолог по образование,изучаващ и български език, потвърждавам, че осетинският лексикален фонд използван от автора, за
интерпретация и разчитане на изреченията от древнобългарските надписи, е посочен съвсем правилно.
Даденият научен труд е новаторски, и обяснява лексикалните съвпадения, имащи място в осетинския и българския езици вкл. и в наше време.
Във връзка с това, смятам че е напълно целесъобразно и полезно, тръдът на Ж.Войников да бъде публикуван за да се запознаят с него повече хора, интересуващи се от въпроса за
произхода на древнобългарското руническо писмо, даващ и косвен отговор за сериозно сармато-аланско участие във формирането на древнобългарската (прабългарската) общност.
Смятам че по своята мащабност и обемност, този труд хвърля светлина както върху древната история на българите, така и дава нови насоки в изучаването етногенезата на
осетинския, алански народ, както и за наличието на тесни връзки между древните българи и предците на съвр.осетински народ."

Инал Плиев,
замесник председател на
Обществото за южноосетинско-българско приятелство,
и началник на Служба регионална информация
ИА «Рес» (Република Южна Осетия).