Algoritum na jivota

Алгоритъм на живота

Продуктов номер: 10462
Изчерпана

Автор: Благовест Сендов
Категория: Актуални политически анализи | Българска съвременна история | Български мемоари и биографии
Издателство: Захарий Стоянов | УИ Св.Кл.Охридски
Състояние: Нова книга
254 страници
меки корици
Първо издание: 2001
Народност: българска


ПРЕДГОВОР От доста време записвам в паметта на компютъра си спомени, които могат да избледнеят в моята памет. Това ме накара по-лесно да приема предложението на моя стар приятел Иван Гранитски. Той бе решил да наруши дългогодишната си традиция да издава книги само на блестящи писатели и поети. Така се стигна до тази книга на един математик, който много по-лесно пише математически текстове, но все пак се вълнува и от много други неща. В първата глава читателят ще научи нещо за моите корени, които са от Пирин и Родопа. Не съм смогнал да напиша по-просторна автобиография, но разказвам някои характерни части от алгоритъма на моя живот. Още на 17 години, след завършване на гимназиалното си образование, започнах напълно самостоятелен живот и бях напълно готов за това. Втората глава е посветена на един от най-значимите проекти, в които съм участвал. Това е Проблемната група по образованието (ПГО). Тази група бе създадена през 1979 г. и просъществува 12 години, И до днес смятам, че тя беше подранилата лястовица на демократичните промени в образованието, но не можа да преживее политическата пристрастност на демократичната вълна след 1989 г. Дейността на ПГО бе оценявана и продължава да се оценява нееднозначно. Затова сметнах за интересно да приведа редица текстове и документи, характеризиращи работата на тази група, която успя да произведе повече от 150 учебници и учебни помагала за учениците и учителите от 1 до 12 клас. Третата глава започва със статия за първия български компютър. Смятам, че участието в този проект е важна част от моя живот, когато писах първите си формални алгоритми. Като ректор на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" имах привилегията да чета академична лекция в деня на празника на университета. По стара традиция тази лекция трябва да е свързана със специалността на ректора, но да е адресирана към широката публика. Няколко от тези лекции, които съм писал с голямо внимание, ще намерите в тази глава. Освен това тук са някои мои популярни лекции, посветени на информацията, навлизането в информационната ера и свързаната с това глобализация. Основната ми теза в тях е, че трябва да се прави разлика поне между три категории информация: данни, знание и мъдрост. Компютърът много силно превъзхожда човека при обработката на данни по предписани му формални алгоритми, той може да съперничи в отделни случаи на човека при обработка на знания, но компютърът е безсилен при боравене с мъдростта. Последната, четвърта глава съдържа няколко политически интервюта. Те отразяват отношението ми към политическия живот в страната след 1989 година. В края на книгата са приложени документи и писма, които имат отношение към съдържанието на книгата. Тук е преводът на писмото до президента на Държавата Израел Езер Вайцман, което стана причина да бъда свален от поста заместник-председател на 38-ото Народно събрание по познатите алгоритми на едноличната власт. Следва моето изказване в парламента преди гласуване на оставката ми. Като пример привеждам съдържанието на едно от стотиците писма, които получих по този повод. В приложение е даден и списък на моите публикации. Благодаря от сърце на Иван Гранитски за неговата енергична издателска дейност, на Наташа Манолова за перфектното редактиране на моя твърде несъвършен ръкопис и на всички останали, които положиха усилия, за да излезе на бял свят тази книга. 7.05.2001 г. БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ