Anatomiia na domashnite jivotni. Tom I. Dvigatelen aparat i vutreshni organi

Анатомия на домашните животни. Том I. Двигателен апарат и вътрешни органи

Продуктов номер: 20839
Изчерпана

Автор: Георги Димитров Ковачев
Категория: Биология | Земеделие и животновъдство
Издателство: СамИздат
Състояние: Нова книга
ISBN: 9540503302
284 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: българска


Учебникът „Анатомия на домашните животни" - том I, е предназначен за обучение на студентите по ветеринарна медицина. Той обхваща материята върху двигателния апарат (костна и мускулна система) и е съобразен с последните промени в учебния план и учебните програми по анатомия. В продължение на дълги години студентите по ветеринарна медицина в нашата страна се обучаваха по учебниците на проф. Ас. Петков, проф. Ст. Иванов, проф. Ц. Гигов и проф. Хр. Гъдев, които претърпяха много издания. Те оказаха неоценима помощ при подготовката на хиляди студенти и ветеринарни лекари. През тези години настъпиха значителни промени в структурата и видовия състав на нашето животновъдство. Конят отпадна като основно животно и неговото място беше заето от говедото, свинята и дребните преживни. В последно време се наблюдава възвръщане на стопанското значение на коня и особено на магарето. Наред с това се предявяват по-големи изисквания към изучаване анатомията на кучето и котката във връзка със силното увеличаване на техния брой и участието им като незаменими приятели и помощници на човека. В науката и особено в микроскопската анатомия се разкриха и се утвърдиха редица нови факти и постановки, други се промениха и всичко това трябва да бъде отразено в един съвременен учебник. Съществени промени на поредните анатомични конгреси претърпя латинската анатомична терминология – nomina anatomica veterinaria. Тя служи за основа на номенклатурата, използувана в патологията и клиниката, и изгражда медицинската култура на бъдещия ветеринарен лекар. В учебника терминологията е приведена в съответствие с последните изисквания на международната ветеринарна анатомична номенклатура. При описанието на отделните анатомични единици в началото се дават най-общите закономерности в строежа на органите и системите при животните, а накрая се описват характерните особености и различия при всеки вид животно – говедо, овца, коза, свиня, кон, куче и котка.