Angliisko-bulgarski rechnik na foto, kino i video termini i definicii

Английско-български речник на фото, кино и видео термини и дефиниции

Продуктов номер: 4653
Изчерпана

Автор: Емилия Стоева
Категория: Английски речници | Кино и телевизия
Издателство: Action
Състояние: Нова книга
ISBN: 9549090914
399 страници
меки корици
Първо издание: второ издание, 2001
Народност: българска
Преводач: Олга Христова


Второ допълнено издание ПРЕДГОВОР Речникът съдържа около 5000 специализирани термини, използвани както в специализираната литература, така и в разговорния език. Предназначен е за широк кръг читатели - киноспециалисти и техници, творчески работници в областта на фотографията, киното и телевизията, студенти от киноспециалности, киноразпространители, кинолюбители, а също така и представители на всички професии и специалности, използващи киното и фотографията в своята работа. Основно съдържание на речника са специалните фото-кино термини от областта на техниката и практиката на снимки, запис и възпроизвеждане на звук, монтаж и разпространение на филми, съхранение. Също така са включени жаргонни термини, важни в общуването на снимачната площадка. Имат място и термините от електронната обработка и монтаж на изображение. При съставянето са използвани речници, енциклопедии, справочници и списания по кино-фото техника, издавани на английски език през последните 20 години. Предоставени са и някои съкращения, използвани в съвременната английска и американска кино-фото литература. Във финала на речника е предоставен филмов бюджет, включващ всички професии, технически съоръжения, материали и услуги, съпътстващи производството на игрални филми. Доц. д-р Емилия Стоева