Angliisko-bulgarski rechnik po Politika

Английско-български речник по Политика

Продуктов номер: 11834
Изчерпана

Автор: Невена Минчева
Категория: Английски речници | Обща теоретична политология
Издателство: Прозорец | Труд
Състояние: Нова книга
368 страници
меки корици
Първо издание: 2007
Народност: българска


Общи положения Речникът е следствие на продължителна и задълбочена работа на две от водещите издателства в България - „Труд” и „Прозорец”, както и на широк екип от преводачи, редактори и консултанти. Речникът е предназначен за широк кръг специалисти, студенти, преподаватели, търговци, професионални преводачи и за всички, които използват английски език. Речникът съдържа около 10 000 ключови думи и фрази от сферата на политиката и е съобразен с новата лексика, навлязла през последното десетилетие. Именно чрез тази нова лексика ползващите настоящото помагало ще успеят да открият и да овладеят богатия опит в конкретната област на други западни страни. Българското издание е създадено върху основата на популярната в Европа и в пял свят серия специализирани речници на Реtеr Collin. Английският оригинал е достоверно възпроизведен, като към него е предложен точен превод на всяка речникова единица, а за по-голяма яснота на ползващите това безценно помагало са приложени пояснителен текст към съответния термин и сферата му на употреба. Към всяка статия са включени множество ключови фрази с техния аналог на български език. Издателите на речника си поставиха задачата да посочат български еквивалент, респ. еквиваленти, за всяка ключова дума или фраза. При труднопреводима лексика значението й се предава по описателен начин. Изданието е включено в добре познатата на всички поредица „Справочници 21. век”. Това, което отделя тези издания от всички останали, е, че наистина са съвременни и изготвени от сериозни колективи и са съобразени с всички промени в езика.