Anna Hen-Iosifova 1872-1931 • Jivot i tvorchestvo

Анна Хен-Йосифова 1872-1931 • Живот и творчество

Продуктов номер: 7692
Изчерпана

Автор: Вера Динова-Русева
Категория: Български мемоари и биографии | Изобразително изкуство
Издателство: ПИК- Велико Търново
Състояние: Нова книга
207 страници
меки корици
Първо издание: 2002
Народност: българска


Немско-българските връзки в пластичните изкуства имат повече от вековна история. Те започват още от епохата на Българското възраждане, продължават особено активно в първите две десетилетия след освобождението от османско владичество и се разширяват в началото на XX век. Тези контакти са така силни, че без тяхната оценка е невъзможно правилното тълкуване на идейно-естетическите процеси, които протичат в българската художествена култура от средата на XIX столетие до съвременността. Интересът в Германия към културата на България се изявява по-късно и кулминира в навечерието и по време на Първата световна война. Културните връзки между двата народа остават обаче все още недостатъчно разкрити както в българската, така и в немската изкуствоведческа литература. В процеса на задълбочената разработка на отделни периоди от развитието на изобразителното и приложното изкуство или на творчеството на отделни художници от български и от немски произход тези творчески контакти от миналото с всяка изминала година се открояват все по-ясно. Ако може да се каже категорично, че редица чехи и руснаци, за които България е втора родина, остават български художници, то не бива да се отминава фактът, че такива можем да назовем и творци от немски произход, като възпитаника на Виенската и Мюнхенската художествени академии Раймонд Улрих, на Миланската — Адолф Квап и др. Още по-класически е случаят с талантливата и дейна художничка, посветена едновременно на изящното и приложното изкуство, родената в 1872 г. Анна ХенИосифова от Брауншвайг, творила в България от 1899 г. до края на живота си през 1931 година. Въпреки нейната изключителна творческа активност и значителни заслуги тя все още остава обаче в дълбока сянка, от която трябва да бъде изведена. Основната причина за това не лежи в степента на художествените качества на нейното изкуство, а във факта, че живописната й концепция излиза в известен смисъл извън основната линия на развитие на българската живопис от времето, през което твори. Върху живописта на Анна Хен-Йосифова освен Мюнхенската школа силно влияние оказва холандската живописна традиция от XVII, XVIII и от края на XIX в. и по-специално национално-романтичното течение на Хагската школа, обърнало лице към родното художествено наследство.

Още книги от категория Изобразително изкуство

1 резултата