Antichnata filosofiia kato fenomen na kulturata

Античната философия като феномен на културата

Продуктов номер: 8636
Изчерпана

Автор: Цочо Бояджиев
Категория: Антична философия
Издателство: Любомъдрие
Състояние: Нова книга
143 страници
меки корици
Първо издание: второ издание, 1994
Народност: българска


Не бих желал да описвам подробно обстоятелствата, довели до второто издание на книгата ми във вид, различаващ се съществено от първоначалния замисъл. Всички ние се променихме твърде много в последните месеци. Достатъчно е да спомена само, че бях принуден да се откажа от някои теми, както и от "доилюстрирането" на представените в първото издание с допълнителни свидетелства (които впрочем биха могли да доуплътнят, но не и да изменят по същество нарисуваната картина). И така, второто издание е допълнено с две глави — "Числовият модел на античната вселена" и "Горгий за несъществуващото". С това смятам книгата за завършена. С тази книга пък - в личен план — се сбогувам с моята първа голяма любов, философията на древна Елада. 9.II.1992г. Книгата е в идеален вид и състояние, рядко се намира така запазен екземпляр.