Antichnata teologiia na Sokrat, Platon i Aristotel kato forma na bogopoznanie

Античната теология на Сократ, Платон и Аристотел като форма на богопознание

Продуктов номер: 18176
Изчерпана

Автор: Димо Пенков
Категория: Антична философия | Философия - български автори | Философия на религиите
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789540726441
88 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


Монографията на д-р Димо Пенков интерпретира някои специфични акценти на античната теология на Сократ, Платон и Аристотел. Авторът анализира теологията на тези древногръцки философи като форма на естествено богопознание. Препоръчваме книгата на хора, които се занимават с богословие и философия. В своята теология Сократ, Платон и Аристотел не достигат до Бога на християните, но откриват познавателния хоризонт, в който се разкрива религиозният опит, свързан с християнското Откровение. Те ни дават онази културна и терминологична основа, която е била необходима за създаването на християнското богословие. Затова тук е важно (като имаме предвид християнското учение за Бога) да подчертаем връзката на християнството с постиженията на античните философи. Техният копнеж за истинския Бог се изразява в търсенето на абсолютното битие и в създаването на изразни средства, с които може да се говори за Непознаваемия.