Antologiq na oratorskata rech III hil.pr.n.e. - sredata na II hil.sl.n.e, kniga 2- Oratori na Drevna Gurciq i Rim

Антология на ораторската реч III хил.пр.н.е. - средата на II хил.сл.н.е, книга 2- Оратори на Древна Гърция и Рим

Продуктов номер: 30327
Изчерпана

Автор: Съставител: Величко Руменчев
Категория: Антична история
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789540734309
540 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ
СОЛОН
САЛАМИН
ПЕРИКЪЛ
РЕЧ НА ПОГРЕБЕНИЕТО НА ПАДНАЛИТЕ АТИНСКИ БОЙЦИ „ОПРАВДАТЕЛНАТА" РЕЧ. СЛЕД ВТОРОТО НАХЛУВАНЕ НА ЛАКЕДЕМОНЦИТЕ
ЗА „МЕЛОСКИЯ ДИАЛОГ"
МЕЛОСКИЯТ ДИАЛОГ
ГОРГИЙ
ПОХВАЛНА РЕЧ ЗА ЕЛЕНА
ЗАЩИТНА РЕЧ В ПОЛЗА НА ПАЛАМЕД
НАДГРОБНА РЕЧ НА ГОРГИЙ
АНТИФОНТ
РЕЧ СРЕЩУ МАЩЕХАТА ОТРОВИТЕЛКА
СОКРАТ
ИЗ ДИАЛОГА „ГОРГИЙ"
ИЗ ДИАЛОГА „ФЕДЪР"
АПОЛОГИЯ. САМОЗАЩИТНА РЕЧ НА СОКРАТ
ИЗОКРАТ
СРЕЩУ СОФИСТИТЕ
БАНКЕРСКА РЕЧ
ЛИЗИЙ
СРЕЩУ ЕРАТОСТЕН
ЛОГОГРАФИЯ В ЗАЩИТА НА ЕВФИЛЕТ
СЛОВОТО НА ЛИЗИЙ ЗА ПРЕДИМСТВАТА НА НЕВЛЮБЕНИЯ ПРЕД ВЛЮБЕНИЯ
ДЕМОСТЕН
ПЪРВА ФИЛИПИКА
СРЕЩУ ОПЕКУНСТВОТО НА АФОБ
ЕСХИН
ЗА ПРЕДАВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ. ЗА ПРЕДАТЕЛСКАТА МИСИЯ
ЛИКУРГ
СРЕЩУ ЛЕОКРАТ
ДИНАРХ
СРЕЩУ АРИСТОГЕЙТОН
АПИЙ КЛАВДИЙ ЦЕК (СЛЕПИ)
РЕЧ НА АПИЙ КЛАВДИЙ ЦЕК
МАРК ПОРЦИИ КАТОН СТАРИ
ФРАГМЕНТИ ОТ РЕЧТА В ЗАЩИТА НА РОДОСЦИТЕ
ФРАГМЕНТИ ОТ РЕЧТА СРЕЩУ КВИНТ МИНУЦИЙ ТЕРМ
ГАЙ ГРАКХ
ФРАГМЕНТИ ОТ РЕЧТА СРЕЩУ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА НАРОДНИЯ ТРИБУН АУФЕЙ ЗА ДАВАНЕ НА КАПАДОКИЙСКИЯ ТРОН НА МИТРИДАТ
ФРАГМЕНТИ ОТ РЕЧТА ПО ПОВОД ОБВИНЕНИЕТО ЗА СВОЕВОЛНО НАПУСКАНЕ НА ПОСТА
ФРАГМЕНТИ ОТ РЕЧТА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ЗАКОНИ
МАРК ТУЛИЙ ЦИЦЕРОН
ПЪРВА РЕЧ ПРОТИВ КАТИЛИНА
ИЗ „РЕЧТА В ЗАЩИТА НА СЕКСТ РОСЦИЙ ОТ АМЕРИЯ"
РЕЧ В ЗАЩИТА НА ПОЕТА АРХИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕЧИ ПО ГАЙ САЛУСТИЙ КРИСП
ГАЙ АВРЕЛИЙ КОТА
РЕЧ НА ГАЙ КОТА ПРЕД РИМСКИЯ НАРОД
ГАЙ ЛИЦИНИЙ МАЦЕР
РЕЧ НА НАРОДНИЯ ТРИБУН ЛИЦИНИЙ МАЦЕР ПРЕД НАРОДА
МАРК ЕМИЛИЙ ЛЕПИД
РЕЧ НА КОНСУЛА МАРК ЕМИЛИЙ ЛЕПИД ПРЕД РИМСКИЯ НАРОД
ЛУЦИЙ МАРЦИЙ ФИЛИП
СРЕЩУ МАРК ЛЕПИД
ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАР
РЕЧТА НА ЦЕЗАР В СЕНАТА
МАРК ПОРЦИИ КАТОН МЛАДИ
РЕЧ НА КАТОН МЛАДИ ПРЕД СЕНАТА
ЗА „НАДГРОБНА ВЪЗХВАЛА ЗА РИМСКА МАТРОНА"
НАДГРОБНА ВЪЗХВАЛА ЗА РИМСКА МАТРОНА
ДИОН ХРИЗОСТОМ
ПЛИНИЙ МЛАДИ
ИЗ „ПАНЕГИРИК ЗА ТРАЯН"
ЛУКИАН
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА МУХАТА
АПУЛЕЙ
АПОЛОГИЯ. ИЗ „РЕЧ В СВОЯ ЗАЩИТА ПО ОБВИНЕНИЕ В МАГИЯ"
ЛИБАНИЙ
ИЗ XXV РЕЧ. „ЗА РОБСТВОТО"
ЛАТИНСКИ ПАНЕГИРИЦИ. ЕВМЕНИЙ
МОЛИТЕЛНА РЕЧ НА ЕВМЕНИЙ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩАТА В АВГУСТОДУН
БЛАГОДАРСТВЕНА РЕЧ НА НЕИЗВЕСТЕН ОРАТОР ЗА БЛАГОДЕЯНИЯТА НА ИМПЕРАТОР КОНСТАНТИН СПРЯМО АВГУСТОДУН
ЗА „НАДПИСА ОТ СКАПТОПАРА"
НАДПИСЪТ ОТ СКАПТОПАРА
СЪДЪРЖАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
СЪДЪРЖАНИЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК
СЪДЪРЖАНИЕ НА РУСКИ ЕЗИК

Още книги от категория Антична история

1 резултата