Anton Strashimirov: Pet simvolistichni piesi

Антон Страшимиров: Пет символистични пиеси

Продуктов номер: 15239
Изчерпана

Автор: Калина Лукова | Мариета Иванова-Гиргин
Категория: Нова българска литература /ХІХ - ХХв./ | Пиеси
Издателство: Фабер
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789547759145
292 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


Събраните в този том драматургични текстове на Страшимиров се превръщат в първите образци на символизма в драмата като идейна насоченост и поетика, като нова техника и модернистична нагласа и представляват важен етап в развитието на модерната българска драматургия от първите две десетилетия на XX век. Писани преди сто години, провокирали представите на своите съвременници за модерна и актуална драматургия, Страшимировите символистични творби са почти забравени днес. Целта на настоящето издание е да се запознае съвременният българският читател с едно от непознатите лица на известния български творец, с литературната и театрална значимост на неговите модернистични драми, които, надяваме се, биха намерили отново своите ценители и изследователи. Калина Лукова Мариета Иванова-Гиргинова