Arabskata srednovekovna kultura • Tom 1 – Kontekst, tekst, podtekt

Арабската средновековна култура • Том 1 – Контекст, текст, подтект

Продуктов номер: 8845
Изчерпана

Автор: Цветан Теофанов
Категория: История на Азия | Средновековна история
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
479 страници
меки корици
Първо издание: 2002
Народност: българска


Предлаганият двутомник е резултат от дългогодишните усилия на автора като преподавател във Факултета по класически и нови филологии при Софийския университет "СВ. Климент Охридски", както и от работата му по време на неговото пребиваване във Великобритания като гост-професор В Оксфордския център за ислямски изследвания. Първият том от монографията Арабската средновековна култура въвежда читателя в историческия и политико-социалния контекст на арабската култура, като поставя акцент върху преходите от езичеството (бедуинството) към исляма (уседналостта) и от регионалното (умайядската епоха) към универсалното (абасидската епоха). Анализирани са ключоВи текстове, които в хронологичен план разкодират основополагащите принципи на арабо-ислямската цивилизация. Вторият том е посветен на дихотомията тяло-душа, която е структурирана около три тематични ядра: любовта, виното, мъдростта. Разгледани са арабската теория за любовта, хомоеротиката, връзките вино-безсмъртие, вино-предизвикателство, вино-разумиост и покаяние, както и философско-аскетичните и мистичните доктрини и концепции. Трудът дава отговор на актуалния въпрос: диалог на култури или конфликт на цивилизации. СЪДЪРЖАНИЕ Арабската средновековна култура като хоризонт на очакване Бележки Първа глава ОБЩЕСТВОТО-ЛИЧНОСТТА 1. Бедуинство—уседналост 2. "Разсечените" от епохите 3. Умайяди—Абасиди 4. Араби—"чужденци" Бележки Втора глава ПУСТИНЯТА-ГРАДА 1. Ритуалът в класическата арабска поезия 2. Бурята на отмъщението 3. Ритуалната размяна на "подаръци" 4. Ритуалът на пътуване 5. Преходът джахилия-ислям 6. Халифската власт като изява на Божията воля 7. Панегирикът като церемониал Бележки ЗАКЛЮЧЕНИЕ Кратък терминологичен речник ЦВЕТАН ТЕОФАНОВ завършва Арабска филология в Багдадския университет, Ирак, и специализация в Каирския университет, Египет. Защитава докторска дисертация в Московския институт по изтокознание. Член е на Американското ориенталистично дружество, Европейския съюз на ара¬бистите и ислямоведите и Британското дружество за близкоизточни изследвания. Публикува научни студии и статии у нас и в чужбина, както и три стихосбирки. Негово дело е първият български академичен превод на Свещения Коран от арабския му оригинал.