Arhitektonika na teatralnostta

Архитектоника на театралността

Продуктов номер: 29504
Изчерпана

Автор: Ивайло Александров
Категория: Театрознание
Издателство: Просвета
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789540126968
192 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


Тезите и теоретичните постановки в книгата "Архитектоника на театралността" са построени в логиката на практическия опит и с оглед практическото им използване в прякото изграждане на театралния спектакъл като сценичен продукт.? Изданието разглежда детайлно семиотичната перспектива на театралния спектакъл като културен феномен.

„Без съмнение сме изправени пред изключително професионална и прецизна творба, автономно изследване с ярък авторски почерк, в което тезите и теоретичните постановки са формулирани в логиката на един практически опит и с оглед на едно пряко практическо ползване на този труд представляват солиден теоретичен модел на всеки лабораторен театрален процес."
Проф. д.н. Мария Попова