Arhitekturnoto izkustvo na starite bulgari • Tom 2 i 3 – Osmansko srednovekovie i Vuzrajdane

Архитектурното изкуство на старите българи • Том 2 и 3 – Османско средновековие и Възраждане

Продуктов номер: 10404
Изчерпана

Автор: Николай Тулешков
Категория: Архитектура
Издателство: Арх и Арт | БАН Марин Дринов
Състояние: Нова книга
656 страници
меки корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


Том 2 и 3 се продават в комплект. Трудът представлява продължение на Том 1 -Средновековие. В него се анализира развитието на българската архитектура от периода XV - XIX век в контекста на Османската империя. В този смисъл той засяга въпроси и на имперската култура, а оттам чрез нейните характеристики от различни периоди и влиянието върху българските земи. Посочва се, че това се осъществява чрез българските строители, резбари и зографи, които са главни майстори в балканските и западномалоазийските територии на държавата. Формулира се наличието на архитектурно-художествени течения в рамките на единна Българска възрожденска архитектурна школа. Подробно са очертани 44 строителни, строително-резбарс-ки и строително-резбаро-зографски български центрове в Мизия, Тракия и Македония, като са каталогизирани около две хиляди майстори с техни творби. Доказва се, че т.нар. "балканска архитектура" всъщност представлява творчеството на майсторите от тези центрове из целия полуостров, а също така и в Западна Мала Азия. Книгата представлява интерес не само за историци, архитекти и изкуствоведи, но и за широк кръг ценители на българските архитектурно, дърворезбарско и зографско изкуства.