Aristotel i Hegel: Klasicheski i suvremenni opiti po teoriia na starogruckata literatura - Tom I

Аристотел и Хегел: Класически и съвременни опити по теория на старогръцката литература - Том I

Продуктов номер: 3060
Изчерпана

Автор: Николай Гочев
Категория: Философия - български автори
Издателство: СОНМ
Състояние: Нова книга
361 страници
меки корици
Първо издание: 2004
Народност: българска


Николай Гочев е преподавател по старогръцка литература и култура в СУ "Св. Климент Охридски" и Нов български университет. Той е преводач на Аристотеловата "Метафизика". Автор е на книгите "Античният херметизъм" и "Александрия. Разкази за книги, хора и градове". Новата му книга ни среща с неговия избистрен и промислен модел на писане и преподаване, едновременно дисциплиниращ и вдъхновяващ. Изследването е посветено динамиката в разбирането за литература в ключови текстове на световното теоретично наследство. Ценността му е в очертаването на ориентири както в една широка историческа панорама, така и в съвременната ситуация на академичното занимание с античност у нас. Книгата на Н. Гочев съчетава респекта към традицията със спокойното самочувствие на аналитичното вглеждане, а също и с личната ангажираност и отговорност за посоките, които един хуманитарист следва в търсенето на своята позиция в и спрямо нея и в практиката си на университетски преподавател. Тя води читателя в своята нелека проблемна област с лекота и удоволствие, със сериозна задълбоченост и с убеждението, че общуването с големите текстове на миналото е не толкова насилие за подчинение на техния език, колкото усилие за приобщаване и споделяне на разбирането. - Виолета Герджикова