Ars inveniendi

Ars inveniendi

Продуктов номер: 7570
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Философия - сборници
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
607 страници
меки корици
Първо издание: 2002
Народност: сборник
Преводач: Стоян Атанасов


Изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски. Съставител: Жана Дамянова Заглавието на тома Ars inveniendi позволява да бъдат обхванати заедно три различителни черти на изследователската практика на Ивайло Знеполски - неимоверна проницателност, смела изобретателност и неизтощимо любопитство към идващото ( invenir ) като новост. Другият термин - аrs също би могъл да се разпадне на три снопа, които подсказват някои вътрешно присъщи за многогодишната му научна дейност нагласи. В дела на познанието е вкоренен принципът на рационалността, от обвързаността с изкуството се извежда естетизирането на теорията, а откъм методическия аспект би застанал аскетичният работохолизъм на проучването. Изборът на латински израз предполага заглавието на сборника, в който са събрани текстове на четири езика, да остане извън превода. Интелектуалецът е някой, който скача в политическото, но избягва клопките на политиката. Той говори в политическото поле от името на ценностите на своето поле, очевидно третирани като автентични политически ценности, забравени, потъпкани от конкретната политика. Така той възкресява архитипа на Веберовите религиозни пророци, агенти на рационализацията. С тази разлика, че с течение на вековете тази позиция се е превърнала в утопична. Новото политическо "пророчество" на интелектуалците, според Пиер Бурдийо, се характеризира със своята чистота. По този начин с намесата на интелектуалците, от връзката между чистотата и ангажираността се ражда една политика на чистотата, която е превъзходна алтернатива - Ивайло Знеполски