Avi-tohol: Istoricheski sbornik, tom II

Ави-тохол: Исторически сборник, том II

Продуктов номер: 10418
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Българите в древността /прабългари/ | История на България от древността до наши дни
Издателство: Сдружение Авитохол
Състояние: Нова книга
390 страници
меки корици
Първо издание: 2006
Народност: сборник


д-р Владимир Христов Този исторически сборник, съдържа най-добрите публикации от списание "Ави-тохол" подбрани по хронологичен ред за периода 2000-2004 г. Авторските материали разглеждат древнобългарската история от многостранни изследователски позиции, освободени и неробуващи на множеството догми в официалната ни историография. Нека не се забравя, че българската историческа наука и до днес е в плен на чуждата теория за славяно-тюркския произход на българите. Тази абсурдна теза, повтаряна и преподавана повече от 100 години се представя от академичните среди, у нас, като "обективна" историческа наука. Чрез интердисциплинарния подход при разглеждане на историческите събития пред читателя се разкрива една различна картина, с разобличаващи горната теза факти и добронамерената констатация, че българската древност е пълна с много, преднамерено премълчани истини. Извода за това, дали нашето минало се нуждае от нов прочит, оставяме на читателя. Димитър Ил. Димитров