Avtorut i negoviiat interpretator • Dramaturgiiata na Fridrih Diurenmat i scenichnata i recepciia v Bulgariia

Авторът и неговият интерпретатор • Драматургията на Фридрих Дюренмат и сценичната и рецепция в България

Продуктов номер: 4047
Изчерпана

Автор: Виолета Дечева
Категория: Литературна критика | Театрознание
Издателство: СОНМ
Състояние: Нова книга
189 страници
меки корици
Първо издание: 2002
Народност: българска


Книгата "Авторът и неговият интерпретатор" е първият у нас опит за цялостно представяне на един от най-големите автори в европейската литература от втората половина на XX в. - Фридрих Дюренмат. Изследването на неговата сценична рецепция в един идеологически разделен свят се стреми да очертае театралния образ на Дюренматовата драматургия по това време, а също така и особените черти на този образ, отразяващи всъщност различни страни на българската театрална култура.