Balkanite – mnogolikite izmereniia na evropeiskata kultura

Балканите – многоликите измерения на европейската култура

Продуктов номер: 23270
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Световна културология, етнология и фолклор
Издателство: Институт за Балканистика при БАН | Фабер
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789544003340
388 страници
меки корици
Първо издание: 2010
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ ПЪТИЩА И ПЪТЕКИ НА ЕВРОПЕИЗМА ПЕНКА ДАНОВА.Европа, нейният Югоизток и България в средновековната италианска литература (ХІІІ-ХV век). АНТОАНЕТА БАЛЧЕВА. Пътят към Европа (Метаморфозите на една идея). ЛИЛИЯ КИРОВА. Кръстопътят и „Другата Европа" (или преодолими ли са границите между културите) ЙОРДАНКА БИБИНА. Турската европеизация: духовно приобщаване или синтез?. ЙОНКА НАЙДЕНОВА. Унгарската литература в системата на другите художествени структури в България. НАДЯ ДАНОВА. „Малките Балкани" във Виена. КАЛИНА ПЕЕВА. Правата на жените и еманципацията на обществения манталитет (Сравнително изследване на базата на българския и турския модел) ZRINKA BLAZEVIC. Early modern cultural transfers and cultural translations in the South Slavic contact zone: the example of Pavao Ritter Vitezovic (1652-1713) ЕЛЕНА СТАТЕВА. Балканските представи за „другия" през вековете (Аспекти на формирането). ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЛИТЕРАТУРНО-ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ ЛЮДМИЛА МИНДОВА. „Балканският барок" или за предизвикателствата на стила и мястото РУМЯНА Л. СТАНЧЕВА. Историческата носталгия в румънската и българската литература ДЬОЗЬО ТОКАЧ. Литературно общение в епохата на Реформацията (Преводната литература в Унгария през XVI век) МАЛАМИР СПАСОВ. Балканското се намира в самия център на своето отсъствие? ФОТИНИ ЯНИС ХРИСТАКУДИ. Някои основни белези на гръцкия символизъм ВЕСКО ОБРЕШКОВ. Пътеписи за Балканите (ХІV-ХVІІ век) от швейцарските научни архиви ИЗКУСТВОТО И НИЕ БЛАГОВЕСТА ИВАНОВА. Когато Изтокът срещне Запада: стилови особености на църковния комплекс „Св. Стефан" в Цариград ДОБРИНА ЖЕЛЕВА-МАРТИНС. Европейската естетика и художественото градоустройство при планирането на монументалната част на София в началото на XX век -площад „Св. Александър Невски". МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА. Присъствието на чужденеца в българското художествено пространство от началото на XX век - Анна Хен-Йосифова и дружество „Съвременно изкуство" Част II СПАРТАК ПАСКАЛЕВСКИ. Към проблема за художествения синтез в европейското и балканското изкуство на XX век. Творческите търсения на Марин Големинов, Никое Скалкотас и Харилаос Перпеса САША ЛОЗАНОВА. Еврейска култова пластика от първата половина на XX век.