Balkanite prez pogleda na edin frenski ricar ot nachaloto na HІІІ vek

Балканите през погледа на един френски рицар от началото на ХІІІ век

Продуктов номер: 16510
Изчерпана

Автор: Николай Марков
Категория: Балканска история | Извори и документи | Средновековна история
Издателство: Фабер
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789547759862
198 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


"Поредната книга на Н. А. „Марков Балканите през погледа на един френски рицар от началото па XIII век” е на изследователите на средновековната история и "хрониките" от този период, които включват в своята тема "свещените войни" на Изток. Характерните черти в творчеството на Н. А. Марков съпътстват научните му търсения в един доста, на пръв поглед, широк проблемен и хронологичен диапазон в областта на интердисциплинни по своята същност клонове на научното познание, тясно свързани с археологията, извороведските и историографските аспекти. Тъкмо в това направление достойно място заема и настоящата му книга, която запълва нова страница в изследванията, посветени на IV кръстоносен поход. ... ... Книгата на Н. А. Марков „Балканите през погледа на един френски рицар от началото на ХІІІ век” е предназначена за широк кръг читатели. По-тесните специалисти - медиевисти, византолози, културолози и други вероятно ще открият в нея отделни моменти, който да позволяват по различна интерпретация. Това обаче не намалява научната й стойност. Като цяло това изследване е навярно първото проучване в областта, опит да бъдат разглеждани всички аспекти в хрониката на Робер дьо Клари."