Balkanskata kulturna matrica i evropeiskiiat proekt

Балканската културна матрица и европейският проект

Продуктов номер: 21946
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Балканска история | Световна културология, етнология и фолклор
Издателство: Фабер
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789547757615
352 страници
меки корици
Първо издание: 2007
Народност: българска


Нонка Богомилова, Нина Димитрова СБОРНИК МАТЕРИАЛИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 6-7 НОЕМВРИ 2006, СОФИЯ С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е БАЛКАНСКО И ЕВРОПЕЙСКО – НАЧИН НА УПОТРЕБА Васил Проданов. Встъпителни думи: Да излезем от матрицата на историята Латьо Латев. “МАТРИЦАТА” – начин на употреба Драган Тодоровић, Драгољуб Б. Ђорђевић. Балканско одгонетање двојине: мултикултурализам-интеркултурализам Лилия Сазонова. Ако европейската идентичност е въпросът, мултикултурализмът ли е отговорът? СОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ И ПРОЦЕСИ В СЪВРЕМЕННИТЕ БАЛКАНИ Мариана Захариева, Анна Мантарова. Социални ценности и процеси в съвременните балкани Момчил Баджаков. Елементи на фасадната демокрация – обречени ли са България и Балканите на нея? Тодор Тодоров. Европеизиращите се Балкани – онтосът на нелегитимните свободи Борис Манов. Православието и духът на съвременния български капитализъм Кристина Петкова. Политически национализъм и предизвикателствата пред българската нация Ruzica Cacanoska. The Proocess of Desecularization of Macedonian Society Динчо Желязков. Българска антисемитска логика в 1939 г. и 60 години по-късно Нонка Богомилова. Балканските църкви днес: балканският и/или европейският проект БАЛКАНСКИ КУЛТУРНИ АРХЕТИПИ И ФИГУРИ Камелия Жабилова. Балканът в менталната картография на българската идентичност Тодор Христов. Българската идентичност на сцената на чикагското световно изложение Иван Кацарски. От идеализъм и радикализъм към опортюнизъм и диктаторство – типична метаморфоза на балканските интелектуалци в политиката Емил Димитров. Църковни лидери-интелектуалци и “догонващите” европейски проекти след Освобождението Ерика Лазарова. Найден Шейтанов и българската матрица Нина Димитрова. Културната ориентация на балканския дух от 30-те години на ХХ век – през погледа на двама балкански философи Димитър Цацов. Българският дионисиев комплекс – типология Людмил Петров. Исихазмът и душата на Изтока БАЛКАНСКИ МЕНТАЛНОСТИ Светла Страшимирова. Балканският Иисус и матрицата на Казандзакис Татяна Батулева. Женското в съвременен български контекст Малина Тонова. “Отговорът на балканския Йов” на настъплението на модерната цивилизация Благовеста Иванова, Саша Лозанова. Стилови индикатори на националната/балканската идентичност в модерната българска живопис от периода от Освобождението на България от Османско иго до средата на 50-те години на ХХ век Антоанета Николова. За прочита на другостта в съвременната българска поезия Надя Велчева. Празничната професионална култура като средство за идентичност и диалог Стефания Димитрова. За силата на водата и силата на огъня в битката на живота