Balkanskata politika na Gurciia v kraia na HІH i nachaloto na HH vek

Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век

Продуктов номер: 16825
Изчерпана

Автор: Юра Константинова
Категория: Балканска история | Исторически политологични изследвания
Издателство: Фабер
Състояние: Нова книга
ISBN: 97895457759947
328 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


Юра Константинова е научен сътрудник в Института по балканистика при Българската академия на науките. Професионалните й интереси са свързани с историята на Гърция в ново време; външнополитическите и дипломатическите отношения на Балканите, идеологията и практиката на българския и гръцкия политически елит. Настоящата монография е пръв опит в българската историография да се изследва цялостно балканската политика на Гърция в края на XIX и началото на XX век. Книгата стъпва върху докторската дисертация на авторката, но е съществено обогатена с нови материали от български и гръцки архивохранилища. В изследването се анализира взаимната обвързаност на национална идеология, икономически интереси и вътрешнополитически цели при определяне на външнополитическия курс на държавата.