Besedi i razmisli

Беседи и размисли

Продуктов номер: 9347
Изчерпана

Автор: Конфуций
Категория: Източна философия
Издателство: Рата
Състояние: Нова книга
178 страници
твърди корици
Първо издание: 2006
Народност: китайска
Преводач: Милко Стоименов


Конфуций (551 - 479 пр.н.е) Прочут китайски философ, Конфуций създава учение, което се превръща в доминираща идеология в Поднебесната империя в продължение на повече от две хиляди години. Конфуцианството поставя основен акцент върху морала на отделната личност и на държавата като цяло, върху социалната справедливост, семейните ценности и традициите, благородството, човеколюбието и дълга. Въпреки че Конфуций не е религиозен пророк, изпратен от небесата, а мъдрец-моралист, влиянието му върху китайската цивилизация е сравнимо с това на Исус върху европейската, на Мохамед върху арабската и на Буда върху индийската.