Bibliiata i neinoto miasto v istoriiata na evropeiskata literatura

Библията и нейното място в историята на европейската литература

Продуктов номер: 9642
Изчерпана

Автор: Лорина Тодорова
Категория: Литературна критика
Издателство: Фабер
Състояние: Нова книга
184 страници
меки корици
Първо издание: 1999
Народност: българска


Библията като текст е сложен, комплексен източник на лингвистични норми. Изключителната херметичност и същевременно отвореност и достъпност на текста на Библията се обяснява с разноплановостта на целите на този паметник на Мъдростта. Без да навлиза в полемика с философията и религията, авторът се опитва най-безпристрастно, преминавайки през фундаменталния въпрос за отношението между Библията и литературата, и опирайки се на единствения експлицитен критерий - идеогенезиса - да определи мястото на Библията в историята на европейската литература. "...необичайни и будещи нерядко възхищение проникновения...." проф. д-р Николай Шиваров СЪДЪРЖАНИЕ ПЪРВА ЧАСТ БИТИЕ и фундаменталната му същност I. Омагьосаният кръг II. Прозрение 1. Идеогенетичната същност на Битие 2. Текстът на Битие и на Библията като цяло - резултат на "категориалната грешка" 3. Битие като две категории текст 4. Лингвистичната свързаност на текста на Битие 5. Молитвата - архитекст на текста на Библията Заключение: Бележки към първа част ВТОРА ЧАСТ Идеогенетичният "алианс" между Библията и Литературата I. "Мъките" на литературното "раждане" II. Лингвистична същност на процеса на опознаване в литературния текст и неговата свързаност с Библията III. Процесът на обожествяване или метаморфози на Божествения идеогенезис в литературата : поезия, проза 1. Интерпретацията на миналото в спомените 2. Яворов - прозрение на Божествения идеогенезис на Любовта 3. Похватът на Овеществяване в антиромана и Библията Заключение Бележки към втора част ТРЕТА ЧАСТ Какво е Библията и има ли тя място в историята на европейската литература? 1. Библията и лингвистичните основи на литературата на класицизма 2. Библията и лингвистичните норми на литературата на века на Просветителите 3. Библията и лингвистичните основи на литературата на 19 век 4. Библията и лингвистичните основи на литературата на XX век - антиромана и антитеатъра Бележки към трета част Литература Художествена и религиозна литература