Bolen Doichin v srubskiia i bulgarskiia folklor

Болен Дойчин в сръбския и българския фолклор

Продуктов номер: 25616
Изчерпана

Автор: Миливое Р. Йованович | Тодор Моллов
Категория: Световна културология, етнология и фолклор
Издателство: УИ Св. св. Кирил и Методий-Велико Търново | Фабер
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789544004712
228 страници
твърди корици
Първо издание: първо издание, 2011 год.
Народност: българска


Компаративно изследване на фолклора на славянските народи

СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи (Хр. Бонджолов)
Миливоје Р. Јовановић
Болани Дојчин – историјска метафора
Општи поглед
1. Историјски и легендарни лик Боланог Дојчина
2. Дојчин и Арапин – митско-историјска антитеза
3. Утицај српске епске песме о Боланом Дојчину на епику неких етничких заједница у Србији
4. Мотив Боланог Дојчина у поезији савремених српских песника
Закључно разматрање
Прилози
Литература

Тодор Моллов
Песента за Болен Дойчин в българския фолклор
Въведение
Първа част. Българските варианти на „Болен Дойчин“ – актуално състояние и проблеми на интерпретацията (1. История на
събирането; 2. География на вариантите; 3. Инвариантна структура на мотива.)
Втора част. Дойчин (Болен Дойчин) като особен „текст“ на българския фолклор (1. Мартенската нова година по хода на Луната; 2. Булин глас от гроба; 3. Болен/ранен Дойчин и сестра му; 4. Мома иска Дойчин най-хубав; 5. Болен лежи Катил Гьорги.)
Вместо заключение
Приложения (1. Хронологията на публикуваните записи; 2. География на всички известни записи; 3. Инвариантна структура на вариантите)
Библиография

Миливое Р. Йованович. Болен Дойчин-историческа метафора (Резюме)
Тодор Молов. Песма о Болном Дојчину у бугарском фолклору (Сажетак)