Bulgari Svetci

Българи Светци

Продуктов номер: 21417
Изчерпана

Автор: Пламен Павлов | Христо Темелски
Категория: История на България от древността до наши дни | История на религиите
Издателство: Тангра ТанНакРа
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789543780648
272 страници
твърди корици
Първо издание: 2010
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ: СВЕТЦИТЕ БЪЛГАРИ И БЪЛГАРСКАТА СВЯТОСТ - доц. д-р Пламен Павлов БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ И НЕЙНОТО КУЛТУРНО ИЗЛЪЧВАНЕ доц. д-р Пламен Павлов ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ И ТЕХНИТЕ ВЯРВАНИЯ - доц. д-р Пламен Павлов СТАРАТА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ И ХРИСТИЯНСТВОТО - доц. д-р Пламен Павлов ЗЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ - доц. д-р Пламен Павлов ТРАКИТЕ И ТЕХНИЯТ ПРИНОС В ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА АНТИЧНИЯ СВЯТ - доц. д-р Пламен Павлов ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА ХРИСТИЯНСТВОТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (І-VІІ в.) - доц. д-р Пламен Павлов СЛАВЯНИТЕ И ТЕХНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ПРЕДСТАВИ - доц. д-р Пламен Павлов СВЕТЦИ ОТ АНТИЧНАТА ЕПОХА - доц. д-р Пламен Павлов и ст.н.с. д-р Христо Темелски ХРИСТИЯНСТВОТО В ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ (680-864 г.) -доц. д-р Пламен Павлов ЕПОХАТА НА СВ. ЦАР (КНЯЗ) БОРИС-МИХАИЛ ПОКРЪСТИТЕЛ. СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА - доц. д-р Пламен Павлов ДЕЛОТО НА РАВНОАПОСТОЛИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ - доц. д-р Пламен Павлов ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ - „ЗЛАТНИЯТ ВЕК" НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И КУЛТУРА - доц. д-р Пламен Павлов СВ. ЦАР ПЕТЪР. БЪЛГАРСКАТА ПАТРИАРШИЯ - доц. д-р Пламен Павлов БОГОМИЛСТВОТО И ДРУГИТЕ НЕОРТОДОКСАЛНИ УЧЕНИЯ В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ - доц. д-р Пламен Павлов ДЪРЖАВА, ЦЪРКВА И НАРОД В ЕПОХА НА ИЗПИТАНИЯ - доц. д-р Пламен Павлов СВЕТЦИ ОТ VІІ-ХІІ в. - доц. д-р Пламен Павлов и ст.н.с. д-р Христо Темелски „ОТ БОГА ПАЗЕНИЯТ ЦАРИГРАД ТЪРНОВО" - доц. д-р Пламен Павлов СВЕТАТА ТЪРНОВСКА ПАТРИАРШИЯ - доц. д-р Пламен Павлов „В БОЙ ГИ ВОДИ ЗА ХРИСТОВО ИМЕ..." - доц. д-р Пламен Павлов БЪЛГАРСКОТО ВЛИЯНИЕ В ХРИСТИЯНСКА ЕВРОПА - доц. д-р Пламен Павлов СВЕТЦИ ОТ ХІІІ-ХІV в . - доц. д-р Пламен Павлов и ст.н.с. д-р Христо Темелски ХРИСТИЯНСТВО В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО НА ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО (ХV- ХІХ в) КРЪСТЪТ И ПОЛУМЕСЕЦЪТ (Християнската вяра в борбата против османското владичество през ХV - ХVІІІ в.) – доц- д-р Пламен Павлов НАЧАЛОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ - дои- д-р Пламен Павлов „БЪЛГАРСКИЯТ ВЕЛИКДЕН" - БОРБАТА ЗА ДУХОВНО И НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ - доц. д-р Пламен Павлов БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ И ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ - доц. д-р Пламен Павлов БЪЛГАРИ СВЕТЦИ И СВЯТИ ЛИЧНОСТИ ВЪВ ВРЕМЕТО НА ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО (ХV- ХІХ в.) - ст.н.с. д-р Христо Темелски и доц. д-р Пламен Павлов ХРИСТИЯНСТОВОТО В БЪЛГАРИЯ В НОВОТО ВРЕМЕ БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ - ОПОРА НА БЪЛГАРЩИНАТА В МАКЕДОНИЯ И ОДРИНСКА ТРАКИЯ - доц. д-р Пламен Павлов БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПРЕЗ БУРНИЯ XX ВЕК - доц. д-р Пламен Павлов СВЯТИ ЛИЧНОСТИ ОТ НОВО ВРЕМЕ - ст.н.с. д-р Христо Темелски ПРИЛОЖЕНИЯ Българската православна църква (1878-2008) - ст.н.с. д-р Христо Темелски . . Съвременно състояние на БПЦ - ст.н.с. д-р Христо Темелски Инославни християни - ст.н.с. д-р Христо Темелски Християнската култова архитектура (Поява и развитие до XX в.) - проф. д-р арх. Стефан Бояджиев Вътрешна уредба на християнския храм - проф. д-р арх. Стефан Бояджиев . Как да се държим в храма - ст.н.с. д-р Христо Темелски Тайнства и обреди - ст.н.с. д-р Христо Темелски Свещенослужители (Бяло духовенство. Черно духовенство). Титулуване на духовните лица и обръщенията към тях - ст.н.с. д-р Христо Темелски Светийски и други наименования - ст.н.с. д-р Христо Темелски Светиите, разпределени по групи - ст.н.с. д-р Христо Темелски Църковни празници - ст.н.с. д-р Христо Темелски КАЛЕНДАРЕН СПИСЪК НА ЛИЧНОСТИТЕ, ПОЧИТАНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА (с отбелязване и на българите светци) Резюме на английски и на руски език