Bulgari ot staro vreme • Poredica Bulgarska klasika

Българи от старо време • Поредица Българска класика

Продуктов номер: 4464
Изчерпана

Автор: Любен Каравелов
Категория: Нова българска литература /ХІХ - ХХв./
Издателство: Захарий Стоянов
Състояние: Нова книга
164 страници
меки корици
Първо издание: поредно издание, 2002
Народност: българска


Не са известни точно нито датата и месецът, нито и годината на раждането му. Повечето от изследователите на неговия живот и дейност приемат, че се е родил през 1834 г. Родното му място е Копривщица, от където излизат и други знаменити личности от епохата на Възраждането ни. Макар че си отива твърде рано от този свят, Л. Каравелов оставя след себе си не само един прекрасен пример за подражание от следващите генерации българи, но и голямо литературно наследство от стихотворения, разкази, повести и драми. Сред големия брой на литературните му произведения, както вече споменахме по-горе, най-ярко се открояват две от тях - повестите "Българи от старо време" - една твърде широка панорама на българския бит и душевност през последните десетилетия на османското иго, и "Мамино детенце". Както вече се подчерта, те именно му отреждат и едно от челните места в българската възрожденска литература. Повестта "Българи от старо време" има добра съдба. До 1992 г. тя претърпява 19 издания, които я правят и едно от най-популярните произведения на Л. Каравелов.