Bulgariia, bulgarite i Evropa - mit, istoriia, suvremie, tom IV

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, том IV

Продуктов номер: 25803
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Археология | Балканска история | Извори и документи
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789545247767
788 страници
твърди корици
Първо издание: първо издание, 2011 год.
Народност: българска


Съдържа:

Йордан Алексиев (НАИМпри БАН-Велико Търново). Йордан Андреев.
In memoriam (Щрихи от едно дългогодишно приятелство)

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Анчо Калоянов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий "). За десет поместни
събора на Българската църква през Средновековието

Дмитрий Поливянний (Ивановски държавен университет, Русия).
Българската медиевистика и българската държавност

НАПРАВЛЕНИЕ„АНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ"
Пламен Русев (ВТУ „ Се. се. Кирил и Методий"). A.MA.RU. История за началото на историята (към четене на „Владетелите на
Лагаш", 1:1-67)

Живко Жеков (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий "). Стратегическите
концепции на Спарта и Атина във войните през V в. пр.Хр

Надежда Христова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий "). Посегателство
върху имущество в Закона за съдене на людете и в Салическия закон

Георгиос Кардарас (Институт за византийски изследвания, Атина),
Усядането на хървати и сърби на Балканите в контекста на
византийско-аварския конфликт
Златозара Гочева (София). Ранната българска култура и античното
религиозно наследство

Валентин Плетньов (Археологически музей - Варна). За славянското
присъствие в района на Одесос и „така наречената Варна"

Зарко Ждраков (Национална художествена академия - София).
За функцията на седмолъчната звезда от Плиска като печат

Елена Статева (Институт no Балканистика при БАН-София).
Владетелят и Богът в ранносредновековна България
(Изследване върху старобългарски извори, VII-XI в.)
...