Bulgariq - chlen na Evropeiskiq suiuz: institucionalen (avto)portret.

България - член на Европейския съюз: институционален (авто)портрет.

Продуктов номер: 28528
Изчерпана

Автор: Екатерина Карамфилова
Категория: Актуални политически анализи
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789540732657
304 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


ЕКАТЕРИНА КАРАМФИЛОВА е доктор по политология. Изследователските й интереси са в предметното поле на европейската интеграция, формирането на политиките на Европейския съюз и изпълнението им от страните членки, с акцент върху способността на българската администрация да провежда публични политики. В периода 2009-2010 г. взема участие в проекта „Уроците от първите години на членство на България в ЕС" на катедра „Европеистика". Автор и съавтор е на научни публикации в областта на европейската интеграция на България.

Монографията защитава тезата, че неспособността на страната ни да използва предимствата от членството си в ЕС за социално-икономическо развитие се дължи не на лицата, ангажирани в усвояването на структурните фондове на ЕС, и липсата на политическа воля за справяне с проблема, а на исторически формирания характер на институционалното устройство на средата, в която се реализира управленската дейност. Основна цел на изследването е разкриването на причините, поради които резултатът от провеждането на публични политики в България има обществено деструктивен характер. Същевременно книгата предлага и на авторите на политиките, и на техните адресати конкретни стъпки за преодоляването на установените институционални дефицити... в обществен интерес.