Bulgariq i SSSR 1917-1944: Politiko-diplomaticheski otnosheniq

България и СССР 1917-1944: Политико-дипломатически отношения

Продуктов номер: 28469
Изчерпана

Автор: Людмил Спасов
Категория: България след Освобождението до 1944г.
Издателство: Фабер
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789547757707
550 страници
твърди корици
Първо издание: първо издание, 2008 год.
Народност: българска


Доц. дин ЛЮДМИЛ СПАСОВ е роден на 8 май 1949 г. в с Якимово, обл. Монтана.
Завършва специалност„История"във ВТУ„Св. св. Кирил и Методий"през 1971 г. Работи като преподавател по Нова и най-нова история на България във ВТУ„Св. св. Кирил и Методий" (1984-1987), Техническия университет - София (1987-1995), Институт за военна история при ГЩ на БА (1995-1998), ПУ„Паисий Хилендарски" (от 1998 г.). Доктор по история (1979), доцент (1985), доктор на историческите науки (2007).

Автор е на повече от 130 студии и статии по проблемите на българската, руската и балканската модерна история, включително на монографичните книги „Българо-съветски дипломатически отношения (1934-1944). С, 1987" „България, Великите сили и балканските държави (1933-1939). С, 1993", „Врангеловата армия в България (1919-1923). С, 1999", „Българска история. Кратък справочник. Ч. II и III. С, 2002", „Проблеми на новата българска история. Ч. I и III. Пловдив, 2001, 2003, „История на България 681-1944. Т. II. (съавтор), С, 2003" „История на българите. Българската дипломация от древността до наши дни. (съавтор), С, 2003" и др. Специализирал е в бившите СССР и Югославия, както и в Гърция.