Bulgarite - Romantichna istoriia

Българите - Романтична история

Продуктов номер: 14359
Изчерпана

Автор: Цано Цанов
Категория: История на България от древността до наши дни
Издателство: Българска книжница
Състояние: Нова книга
268 страници
меки корици
Първо издание: 2007
Народност: българска


Тази книга е за България. И за нас, българите. Тя е произхода на българското племе и неговото разрастване до могъщ народ, за скитанията му по света, за битките и победите, за възходите и паденията, за неувяхващата слава през древността и ранното Средновековие, за трагичните векове след това, и чак до наши дни. Тази книга утвърждава за българите едно достойно, водещо място сред множеството народи по света. Място, за което малцина от нас знаят или са убедени, че имаме. Тя ни поставя там, където трябва да бъдем. И където сме. Тя ни казва такива истини за нас самите, които може би все още не сме готови да приемем. Но трябва! Нека проумеем, че името ни Българи е всичко за нас. Нека се научим да го ценим и пазим, и да се гордеем с него, защото то е достойно о славно, то е цяла история! Ние, Българите! ВСТЪПЛЕНИЕ Тази книга е проглед към приказната хилядолетна история на българския род. Тук са подбрани и подредени най-съществените събития от този история и е направен опит за оценка на влиянието им върху съдбата на народа ни. Ползвани са данни от трудовете на съвременни автори-родолюбци, които с много усилия и находчивост успяха да разкрият нови страници от българската история. Тези сърцати българи все по-успешно достигат до истината за миналото на нашия народ, което спомага за отхвърляне на заблудите и преднамерените изкривявания и фалшификации на бългаската история. Оказа се, че ние, българите, имаме велика и славна история, каквато малко народи по света притежават. Българите - нашите предци са били могъщ народ, хора със силен дух и богата душевност. Те са били народ-победител, народ преуспяващ, народ за пример. Неувяхваща е славата на техните дела, идеща от хилядолетията. Всичко това вдъхва у нас, техните наследници, вяра и оптимизъм и ни изпълва с енергия и воля за борба с трудностите по пътя към бъдещето. Целта на тази книга е събуждане и издигане на българското национално самосъзнание, което по естествен път да доведе до възпламеняване на Могъщия Български Дух. Счита се, че едно от средствата за постигане на такъв резултат е възкресяването и синтезът в една цялост на основните събития от българската история. Така те ще могат да окажат по-силно въздействие върху националното ни съзнание, ще стимулират единение и воля за действие. Раздробеността, разпиляността и многословието са без плодни, когато залогът е голям. За успеха на движението ни към бъдещето, решаваща роля ще имат знанието, степента на организираност и наличието на морал и воля да се борим и вървим напред. За всичко това ние можем да се поучим от нашите предци — древните българи. В нашата история и в нас самите е закодирано всичко, което е необходимо по пътя на българския род към БЪДЕЩЕТО!