Bulgarite v Mala Aziia ot drevnostta do nashi dni

Българите в Мала Азия от древността до наши дни

Продуктов номер: 21874
Изчерпана

Автор: Катерина Венедикова
Категория: История на България от древността до наши дни
Издателство: Идея
Състояние: Нова книга
ISBN: 9548638126
490 страници
твърди корици
Първо издание: поредно издание, 1998
Народност: българска


„Българите в Мала Азия от древността до наши дни" е оригинално и интересно изследване на Катерина Венедикова, утвърдена българска тюрколожка и ориен-талистка, която с настоящия си труд издига българското изтокознание на ново равнище. В условията на подем на науката за Изтока, посветеният труд за българите в Мала Азия се откроява с важността на тематиката и проблематиката си за националната ни история и за историята на областта, свързваща най-пряко Европа и Азия и доказваща смисъла и правотата на географския и културноисторическия термин Евразия. Това е първият и сполучлив опит да се издаде оригинален извор, ръкопис с много варианти, представен по изискванията и на най-взискателните извороведи и интерпретиран комплексно, което го прави чудесен образец на историко-филологическото направление на хуманитаристиката. Трудът „Българите в Мала Азия от древността до наши дни" осветлява и изяснява въпроси като: Присъствието на българите в Мала Азия и съседните ней области на север и изток. Българското присъствие включва балкански, кавказки и волжски прабългари, както и славянобългари. Българите присъстват и под други имена, между които специално трябва да отбележим варсаците и юруците. Караманската история, а така също караманците и караманлийците са свидетелство за гърцизацията и турцизацията на български етнически елемент извън границите на Балканския полуостров. За първи път е поставен въпросът за езика и религията на анадолските българи, включително и за езика на православното богослужение, от което могат да се направят изводи и за разнообразната практика в това отношение по нашите земи в нетолкова отдалечен период от нас. Разглеждането на бита, културата и бойното изкуство на анадолските българи говорят за самобитност и творчество на българското племе. Филологическата компетенция на авторката проличава при етимологизацията и интерпретацията на термини от държавно, военно, социално, конфесионално и топонимично естество, както и на номинална лексика. С голяма научна вещина и с научна коректност са идентифицирани личности, местности и селища, датирани са случки и събития, за които липсват конкретни данни в ръкописа. Научното изследване на Катерина Венедикова „Българите в Мала Азия от древността до наши дни" е увлекателна книга за любознателните хора и извор на данни и знания за студенти и научни работници, които не са загубили вяра в бъдещето на своя народ, която може да се поддържа и подхранва само от истинската наука. Проф. Емил Боев