Bulgarska leksikologiia

Българска лексикология

Продуктов номер: 26703
Изчерпана

Автор: Тодор Бояджиев
Категория: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789540732626
360 страници
меки корици
Първо издание: трето издание, 2011 год.
Народност: българска


В монографията са представени общите Закономерности и характерни особености на българската лексикална система в три основни дяла: лексикология, фразеология, и лексикография. В тях подробно се разглеждат най-важните понятия 3а. лексикалната семантика, категориалните и лексикално-семантичните отношения между речниковите единици. Направена е класификация и научно описание на лексиката според нейния произход, сфера на употреба и експресивностилистични особености. Разглеждат се основни въпроси от българската фразеология и лексикография.