Bulgarskata haidushka epika

Българската хайдушка епика

Продуктов номер: 24730
Изчерпана

Автор: Николай Ненов
Категория: Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: Род
Състояние: Нова книга
ISBN: 9544760172
156 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 1999 год.
Народност: българска


Съдържание
Въведение
I. Българската фолклористика за хайдушките песни
Преглед на предходните изследвания. Проникване на названието „хайдутин". Географско разпространение на названията за хайдути в песенния фолклор
II. Териториален обхват и тематичен състав на хайдушките песни
Песни за исторически засвидетелствани хайдути. Регионални специфики, общоетнични мотиви
III. Посветителните обреди за воини и архаичните пластове на българските хайдушки песни
Рефлексии на войнските посветителни обреди във фолклорната култура. Избор на войвода. Измръзналата дружина. Трапезата. Хайдушката сватба. „Хайдути" в нощното небе. Бакаджиците. Образът на байрактаря и неговия байрак. Хайдутинът - орач. Топосът „битка". Обир на хазна
IV. Мотивът за смъртта в хайдушките песни - от колективната участ към индивидуалната съдба
Смъртта на Грешния хайдутин. Погубване в църква/манастир. Умиращ хайдутин в тъмница или навръх планина. Карнобатската кория. Хайдутин на кол или на бесило
V. Българските хайдушки песни - обект и субект в етнотрансформационните процеси през Възраждането
Заключителни думи
Използвани съкращения
Резюме на английски език