Bulgarskata prevodna recepciia na Petur II Petrovich Negosh prez XIX vek. Izvlychenie izu Gorskii vynecu (1891) ot P. Ivanov

Българската преводна рецепция на Петър II Петрович Негош през XIX век. Извлyчение изъ Горский вyнецъ (1891) от П. Иванов

Продуктов номер: 27038
Изчерпана

Автор: Найда Иванова
Категория: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология | Литературна критика
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789540730394
220 страници
твърди корици
Първо издание: първо издание, 2011 год.
Народност: българска


В настоящата книга се предлага дискурсен анализ на класическото произведение на черногорската и сръбската литература от XIX В. Горски Bujenau (1851) от Петър Петрович Негош и неговия първи български превод извлечение из Горский венец (1891), направен от малко известния учител, публицист, поет и преводач Петър Иванов. Проучват се рецептивните механизми на българската култура от разглеждания период, чрез които българското Възрожденско общество осмисля един образец на модерно индивидуално поетично творчество чрез модела на популярната българска будителско-просвещенска поезия. Изтъква се ролята на преводната литература от епохата за изграждането на националните стереотипи, както и за самоидентификаиията на българското общество чрез опознаването на чуждите култури.