Bulgarski naroden poeticheski ezik

Български народен поетически език

Продуктов номер: 30641
Изчерпана

Автор: Лилия Илиева
Категория: Българска културология, етнология и фолклор | Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: Буквица
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789549285833
270 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


Лилия Илиева е езиковед и етнолог, професор по сравнително езикознание, доктор по филология. Завършила е българска филология в Софийския университет „Климент Охридски", с втора специалност - философия. През 1976 г. започва работа във филиала на Софийския университет в Благоевград, който впоследствие прераства в Югозападен университет „Неофит Рилски". През 1994 - 1997 и 2004 - 2006 г. е лектор по български език и култура в Университета за чужди езици в Пекин. Има публикации в областта на компаративната лингвистика, общото езикознание, славистиката, етнолингвистиката, лингвистичната типология.
Книгата „Българският народен поетически език" е резултат от десетилетни проучвания върху българския песенен фолклор, главно - върху материалите на поредицата „Сборник за народни умотворения". От тях досега авторката е публикувала малка част, в научния печат на България и Сърбия.