Bulgarskiiat harakter

Българският характер

Продуктов номер: 214
Изчерпана

Автор: Константин Петканов
Категория: Психология - исторически изследвания
Издателство: Мултипринт
Състояние: Нова книга
220 страници
меки корици
Първо издание: 2003
Народност: българска


...Българският човек е преди всичко нравствена личност. Той винаги гледа на живота като на едно необходимо изпитание и прави усилие да го превъзмогне. И не е много важно дали той ще сполучи - важното е, че съзнава какво друг път няма, освен този да се понася всичко, когато се върви напред. Къде се насочва в тоя си стремеж българинът? Не забива ли по-дълбоко ралото в черната земя, не се ли свързва с труда и не насочва ли очите си към просветата? ... Вярата за българския човек е нещо повече от догмите, от закона - от самата религия. Тя не се подхранва само от християнски проповеди, от евангелски притчи, а главно от самия живот, от съприкосновението на българина с ония сили и стихии, които само за един миг могат да унищожат делото му, градено с години и от редица поколения. Това последно обстоятелство прави от вярата на българина една особена сила, която заедно с труда влияе за създаването на ония живи закони и истини, по които се движи нравствеността на народа. ... За нас, българите, е особено важно да разберем българския човек, защото само върху добре избистре-ната му и подчертана нравственост може да се гради във всяко едно отношение българското общежитие и да се тласка животът напред чрез истинско народополезно творчество. Иначе ще се тъпче все на едно и също място и ще се заприщва пътят на творческите сили. Константин Петканов