Bulgarskite hanove i care ot han Kubrat do car Boris III

Българските ханове и царе от хан Кубрат до цар Борис III

Продуктов номер: 376
Изчерпана

Автор: Андрей Пантев | Йордан Андреев
Категория: Българско Средновековие | Други справочници, енциклопедии, речници
Издателство: Абагар
Състояние: Нова книга
368 страници
твърди корици
Първо издание: 2001
Народност: българска


"Книгата е предназначена за широк читателски кръг, затова са поднесени не само известни факти, но и подробности, за които обикновено се знае малко. В началото преобладават цитатите на средновековни хронисти и характеристиките с по-късна дата, които не винаги си схождат с установените в историографията ни преценки. Стилът на повествование на средновековните летописци се отличава с това, че те поставят в основата на своя разказ владетелската личност. Възпроизвеждайки тези факти, на моменти изложението се приближава до възстановяването на политическата ни история през VII - XIV век. Никъде обаче повествованието не излиза извън обявената тема, т. е. описвани са събития, в които водеща е фигурата на българския владетел. Съзнателно са премълчани някои факти, за които няма сведения да са пряко свързани с един или друг цар, все заради опасението да не се превърне разказът в политическа история на българите през Средновековието."