Bulgarskite nacionalizmi i evropeiskata integraciia

Българските национализми и европейската интеграция

Продуктов номер: 21945
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Актуални политически анализи | Философия - сборници
Издателство: Хр. Ботев
Състояние: Нова книга
ISBN: 6544459103
304 страници
твърди корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


и отговорен редактор — Васил Проданов Автори - Георги Първанов, Васил Проданов, Марко Семов, Георги, Марков, Минчо Драганов, Велина Топалова, Таня Неделчева, Мария, Пиргова, Латъо Латев, Людмил Георгиев, Панко Анчев, Емил Александров, Любомир Владимиров, Кръстьо Петков, Петър-Емил Митев, Светлана, Христова, Искра Баева, Иван Филчев, Нина Димитрова, Кирил Кертиков, Ибрахим Ялъмов, Орлин Загоров, Мюмюн Тахир, Емил Коен, Зорница Драганова, Ивайло Кутов, Димитър Цацов, Петър Берон, Атанас Атанасов, Николина Илиева, Йосиф Аврамов, Богдана Тодорова, Иванка Живкова, Румен Мудрое, Стойчо Йотов, Янка Такева, Ивелина Иванова, Игнат Минков В тази книга нима да намерите някаква цялостна концепция по проблемите на идентичността и национализма. Защото не е книга на единомишленици, а е книга на хора, които в равна степен са загрижени за страната и нацията, макар и от различни позиции и с различни оценки и виждания. В дискусия помежду си те търсят отговор на голямо количество въпроси. Какви са различните значения, които се влагат в понятието за национализъм? Каква е ролята на национализма на различните етапи от нашата история? Какви са историческите и регионални аспект на българските етнонационализми? Защо в България не се стигна до националистически конфликти, както това стана в бивша Югославия? Дали „национализми е последно убежище ни комунизма", ..средство на буржоазията за прикриване на класовите разделения на обществото" или нещо трето? Има ли място за национализъм в нашата страна в епохата на глобализация и криза на предходната национална държава? Как национализмът се съчетава с глобалната икономика и глобалния пазар? Как влизането на страната в ЕС променя границите на суверенитета на страната и какво значение има това за българския национализъм и патриотизъм? Има ли в нашето общество индивиди и социални групи, които прокарват чужди национални интереси, за сметка на българските национални-интереси? Актуални ли са за българската действителност явления като „патриотични индустриалци" и „национална буржоазия"? Какви са версиите на отношение към национализма в различните европейски държави и какви могат да бъдат поуките за нас от това? Как нашите версии на защита на национални интереси и национализъм се вписват в тенденциите на обединяваща се Европа? Дали нациите и национализмът могат и трябва да останат непроменени в една обединена Европа? Какво означава днес да водиш национално самостоятелна или национално отговорна политика? Какво представляват българските национален интереси? Съществуват ли „етнически молели” и каква е тяхната роля? Отговорни ли са културните своеобразни и самобитност за формирането на национализъм с негативни качества, на „национален егоцентризъм"? Трябва ли и как трябва днес да учим децата в училище и извън училище на родолюбие, патриотизъм, национализъм? Трябва ли и как би трябвало България ла се грижи за милионите българи в чужбина? Как в условията на глобализация става възможен „виртуален национализъм? Да запазим или да се откажем от двойното гражданство? Как се съчетава национализмът с традиционните религии в България? Кое породи нарастващи националистически нагласи в българското общество напоследък? Кой с полезният и кой вредният за България национализъм, кой е опасен и кой не е? На какво е израз фактът, че на последните избори всички основни партии бяха включили термините „България” и „българско" в своите названия или в основните си лозунги? Може ли да се използват национализмът и патриотизмът като средства за манипулация или като идеология, която прикрива други интереси? Кой и как се опитва да злоупотребява с национализма и патриотичните чувства? Как можем да оценим националистичния и патриотичния дискурс в българските медии? Каква оценка можем да му дадем? Каква е отговорността на медиите, в тази област — как да подпомогнат един полезен за България национализъм и патриотизъм?