Bulgarskite prevodi na Metamorfozi na Ovidii.

Българските преводи на Метаморфози на Овидий.

Продуктов номер: 30249
Изчерпана

Автор: Йоана Недялкова-Сиракова
Категория: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789540733739
248 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


Промяна в образността и кохерентността на творбата в превод

Книгата предлага за първи път в България корпусно изследване на преводи на античен текст и класификация на преводите на античен текст според възприети в преводната наука типологии. Чрез детайлен съпоставителен анализ на преводите и оригинала изследването задълбочава литературоведския и езиковедския прочит на Овидиевата творба.