Bulgarskite sela

Българските села

Продуктов номер: 17622
Изчерпана

Автор: Светлин Кираджиев
Категория: Българска културология, етнология и фолклор | География, пътеводители
Издателство: Гутенберг
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789546170590
148 страници
меки корици
Първо издание: 2009
Народност: българска


Земята на българите е разположена в умерения пояс, на оживен кръстопът в европейския Югоизток и в непосредствен допир или близост с Азия и четири морета. Това географско положение създава възможност рано, още в дълбока древност, тя да бъде заселена и да възникнат многобройни селища. Всяка историческа епоха, всички племена и народи, преминали или заселили се по тези земи, повече или по-малко, в една или друга насока, дават отражение, влияят върху формирането на населението, обществено-икономическото развитие и облика на селищата, оставят следи от напластена многообразна материална и духовна култура. С течение на времето селищата се превръщат в поприще за всякакви събития, величави и трагични, както и обект на многостранни влияния на различни култури, проникнали от съседни или от по-далечни страни. Българските села са стари селища. Известно е, че още предисто-рическият човек, траките, славяните и прабългарите живеят в селища, отначало малки, приличащи си едно на друго като „две капки вода". Постепенно обаче, с промените на времето, всяко от тях придобива свои характерни белези - географско положение, обстоятелства на възникване, име, продължителност на съществуване, население с присъщ бит, особености на стопанската дейност, свойствен облик. Някои от селата при конкретни обстоятелства прерастват в градове. За много села ние съдим само по намерените от археолозите оскъдни фрагменти. Тези села в следващите епохи са или разрушени, или изоставени, а някои са презаселени и всяко придобива нови белези, дадени му от новата епоха. Променят се и имената им, понякога и народността на жителите им. Измененията в стопанската дейност са по-ограничени, понеже при българските села тя винаги е била свързана със земята - с нивите, пасищата, горите... Известни промени настъпват и с големината им, с начина на застрояване, с облика и т.н. Всяка епоха създава съответна мрежа от селски селища. Сегашните български села онаследяват в основни линии селската селищна мрежа, формирала се през последните векове на турското робство. Естествено войните, въстанията, природните бедствия, стопанската дейност дават своето отражение, но това засяга по-осезателно само отделни села или групи села. Някои села прерастват в градове. По своята същност настоящата книга е географски, стопански и културно-исторически очерк за българските села, разгледани в тяхното развитие и многообразие. Навсякъде, освен ако не е изрично отбелязано, таблиците и цифровите данни са според официалните статистически публикации.